Takaisin

Liikennevirasto.fi uudistui

Liikennevirasto.fi uudistui

Julkaistu 24.5.2011

Liikenneviraston internetpalvelu on uudistunut niin ulkoasultaan kuin sisällöltään. Sivustolla yhdistyvät tiehallinto.fi:n, rhk.fi:n ja fma.fi:n palvelut Liikenneviraston näköisenä kokonaisuutena.

Palvelussa on kiinnitetty erityistä huomiota tiedon löydettävyyteen: Sisällön voi silmäillä alalaidan sivukartasta tai hakea yksittäistä asiaa hakupainikkeella. Toisiaan liippaavat asiat on luonnollisesti linkitetty keskenään.

Sivustolla tarjotaan tietoa valtakunnallisesta näkökulmasta: liikennejärjestelmän suunnittelusta, kunnossapidon palvelutasosta, suunnitteilla ja käynnissä olevista hankkeista ja Liikenneviraston tekemästä ympäristö- ja turvallisuustyöstä. Paikallista tietoa esimerkiksi teiden hoidosta yksittäisen tien tarkkuudella tarjoaa ELY-keskus.

Urakoitsijoille, konsulteille ja muille palveluntarjoajille on koottu keskeiset palvelut yhteen osioon. Osiosta löytyy tietoa käynnissä olevista kilpailutuksista, voimassa olevat ohjeet sekä tietoa tarjolla olevista tietoaineistoista.

Ammattiliikenteen palvelut -osio on suunnattu teillä, rautateillä ja vesiväylillä ammatikseen liikkuville kuljetusyrityksille, liikennöijille ja kauppamerenkulkijoille. Sisällöt liittyvät lupa-asioihin, ohjeisiin ja oppaisiin.

Palvelua kehitetään jatkuvasti ja otamme mielellämme vastaan palautetta ja kehittämisideoita. Ota yhteyttä!


reaktionapit