null
null Liikennevirasto etulinjassa kehittämässä infra-alan osaamista

Liikennevirasto etulinjassa kehittämässä infra-alan osaamista

Julkaistu 27.04.2017

Liikenteen automatisaatio kolkuttaa ovella ja liikenteen sanotaan olevan murroksessa. Onko infra-ala valmis tuleviin muutoksiin? Liikennevirasto pyrkii omalta osaltaan pitämään huolen, että ala pystyy vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin ja tarpeisiin.

Valtaosa osaamisen kehittämisestä tapahtuu työtehtävissä.

Liikennevirastossa kokeillaan ja kehitetään samanlaisella innolla kuin startup-yrityksissä. Kokeiluja tehdään muun muassa Liikenneviraston digitalisaatiohankkeessa. Tässä hankkeessa on tarkoituksena löytää uusia tapoja esimerkiksi liikenne- ja väylätietojen tuottamiseen, ylläpitoon ja jakeluun. Kehityksestä hyötyy koko infra-ala.

”Liikennevirastolla on iso rooli infra-alan kehittämisessä. Teemme paljon yhteistyötä korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, viranomaisten ja yritysten kanssa. Liikenneviraston roolista infra-alalla kertoo sekin, että työllistämme välillisesti noin 12 000 ihmistä”, sanoo Liikenneviraston henkilöstöasiantuntija Noora Tulemo.

Osaamisen kehittämisen edelläkävijä

Tulemo uskoo, että Liikennevirasto on valtion edelläkävijä osaamisen kehittämisessä. Tähän voi olla osasyynä se, että kehittämistä katsotaan laajasta näkökulmasta. Työntekijöiden osaamisen lisäksi virastossa kehitetään prosesseja sekä työhön liittyviä välineitä ja järjestelmiä.

Asiaa voi verrata hiihtonopeuden kasvattamiseen. Jos hiihtäjä haluaa kohentaa hiihtonopeuttaan, kannattaa hänen kiinnittää huomiota fyysisen kunnon lisäksi ainakin treenitapoihin, hiihtotekniikkaan ja välineisiin. Paraskaan hiihtäjä ei pääse oikeuksiinsa puusuksilla ja huonoilla voiteilla.

Myös infra-alalla tarvittavia välineitä kehitetään. Esimerkiksi Liikenneviraston RAID-e -hankkeessa kehitetään ratainfratietojen hallintajärjestelmää. Ohjelmistokehitystä tehdään ketterästi yhteistyökumppaneiden kanssa. Kehittäminen auttaa ensisijaisesti radan kunnossapitoa, mutta se lisää myös yhteistyökumppaneiden radanpidon osaamista sekä valmiuksia tuottaa uusia palveluita. Tätä osaamista voi hyödyntää myös ulkomailla.

Hyvät mahdollisuudet kehittää asiantuntemusta

Liikennevirastossa asiantuntijoilla on erinomaiset mahdollisuudet kehittää omaa osaamistaan. Valtaosa osaamisen kehittämisestä tapahtuu työtehtävissä. Digitalisaatiohanke on hyvä esimerkki hankkeesta, joka tarjoaa mahdollisuuden kehittyä asiantuntijana ja uudistaa käytössä olevia prosesseja. Monet asiantuntijat saavat muun muassa tärkeää kokemusta projektien vetämisestä.

”Lisäksi osaamisen kehittämistä tuetaan esimerkiksi tehtävänkierrolla. Käyttämämme malli on saanut kiitosta ja sitä on käyty benchmarkkaamassa myös muualta”, Tulemo sanoo.

Liikennevirastosta on mahdollista lähteä tehtäväkiertoon ja säilyttää nykyiset palvelussuhde-edut sekä palkkaus. Näin kynnys tehtäväkiertoon lähtemiseen on matala. Mahdollisuutta hyödynsi viime vuonna 12 henkilöä. Tehtäväkiertoon lähtemistä halutaan tukea, sillä Liikennevirastossa uskotaan monipuolisen asiantuntemuksen olevan pelkkää plussaa virastolle ja yhteiskunnalle.

Tehtäväkierron ohella liikennevirastolaisten osaamisen kehittämistä tuetaan monipuolisella keinovalikoimalla, kuten esimerkiksi erilaisilla koulutuksilla, coachingilla, kansainvälisellä yhteistyöllä ja omaehtoisen oppimisen tukemisella.

Lisätietoa

Liikenneviraston digitalisaatiohanke

Liikennevirasto työnantajana


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.