Takaisin

Liikennevirasto ei jatka Pohjankurun väylän syventämishankkeen valmistelua

Liikennevirasto ei jatka Pohjankurun väylän syventämishankkeen valmistelua

Julkaistu 21.10.2011

Pohjankurun meriväylän syventämishankkeen suunnittelua ei jatketa hankkeen ympäristövaikutusten ja heikon kannattavuuden vuoksi. Nykytilanteessa hyväksyttävän toteutusvaihtoehdon löytyminen ilman hankkeen kustannuksien huomattavaa nousua olisi epätodennäköistä.

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi (YVA) on tehty vuosina 2004–2011. YVA-selostus valmistui syksyllä 2010. Uudenmaan ELY-keskuksen selostuksesta antamassa lausunnossa hyväksyttiin ainoastaan nk. nollavaihtoehto, joka tarkoittaa, että hanketta ei toteuteta. ELY-keskus totesi, että YVA tulee tehdä uudestaan joko kokonaan tai ainakin selostuksen osalta uusia toteutusvaihtoehtoja esittäen, jotta suunnittelua voidaan jatkaa. Lisäksi hankkeen eteneminen edellyttäisi luonnonsuojelulain mukaista Natura-arviointia.

Tämän jälkeen hankkeen rakennussuunnittelun viimeistely ja rakentamistöiden käynnistyminen edellyttäisi vesiluvan hakemista. Liikennevirasto arvioi vesiluvan saamisen haasteelliseksi, koska hankealue sijaitsee ympäristöllisesti herkällä alueella ja asukkaat ovat vastustaneet hanketta voimallisesti. Näiden seikkojen vuoksi hanke tuskin toteutuisi lähivuosina. Hankkeella ei myöskään ole rahoitusta.

Hankkeen arvioidut kustannukset nykyisellä vaihtoehdolla ovat 4 milj. euroa. YVA:ssa esitetyt toimenpiteet tulisivat kuitenkin kasvattamaan kustannuksia merkittävästi. Kustannuksia nostaisi erityisesti läjityksen järjestäminen. Lisäksi satamaa käyttävä Celsa Steel Servicen Oy on sopeuttanut logistiikkansa matalamman väylän aiheuttamaan kuljetushaittaan. Väylän syventämisestä saatavat hyödyt eivät ylittäisi tämän hetkisistä kuljetusjärjestelyistä aiheutuvia kustannuksia. Kokonaisuudessaan hankkeen kustannukset suhteessa hyötyihin tekisivät siitä siis heikosti kannattavan.


reaktionapit