Hyppää sisältöön

Liikenneturvallisuus ensin vaalimainosten sijoittelussa

Julkaistu 8.2.2023 9.00

Eduskuntavaaleihin liittyviä vaalimainoksia saa pystyttää maanteiden varteen kuukautta ennen vaalipäivää. Väylävirasto ei enää erikseen ohjeista asiasta, mutta säännöt pysyvät samana taustallaan laki sekä Traficomin määräys. On myös hyvä muistaa, että rautatieasemilla tai niiden laiturialueilla ei saa järjestää vaalitilaisuuksia.

 

Vuoden 2023 eduskuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 2.4.2023.
Vuoden 2023 eduskuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 2.4.2023.

Tilapäisiä vaalimainoksia saa jatkossakin pystyttää maanteiden varsille aikaisintaan kuukausi ennen varsinaista vaalipäivää, ja ne on kerättävä pois viimeistään viikon kuluttua vaalien päättymisestä. Kunnilla on asiasta omia ohjeistuksiaan, jotka voivat poiketa valtion väylistä.

Liikenneturvallisuuden takaamiseksi on huolehdittava esimerkiksi näistä:

  • Vaalimainosten tulee olla enintään annettujen mittojen mukaiset, eikä niiden väritys saa sotkeutua liikennemerkkien kanssa.
  • Vaalimainoksissa ei saa olla heijastavia pintoja, eivätkä ne saa olla valaistuja.
  • Vaalimainokset tulee sijoittaa paikkoihin, jossa ne eivät haittaa liikenneturvallisuutta, esimerkiksi jalankulku- ja pyöräliikenteen väylien varteen tai tieosuuksiin, jossa ei ole liittymiä.
  • Vaalimainosta ei saa sijoittaa moottoritien varteen tai rautatiealueelle.
  • Vaalimainosten pystyttäminen sekä kiinnittäminen tulee tehdä liikenneturvallisuus huomioon ottaen.
  • Mainoksilla on hyvä olla esimerkiksi oma varsi tai kevyt teline, jonka avulla ne voidaan pystyttää tukevasti ja sijoittaa tarpeeksi kauas liikenteestä.

Väylävirasto ei enää erikseen ohjeista vaalimainosten sijoittelua maanteillä. Edellä oleva perustuu lakiin ja Traficomin määräykseen.

Liikenneturvallisuutta vaarantavat mainokset voidaan poistaa

ELY-keskukset valvovat alueellisesti vaalimainosten sijoittelua maanteillä. Vastoin sääntöjä kiinnitetyt tai liikenneturvallisuutta vaarantavat mainokset voidaan poistaa maantien varrelta, ja poistamisesta ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan ehdokkaalle tai pystyttäjälle. Poistettu vaalimainos varastoidaan ELY-keskuksen alueurakoitsijan toimipisteeseen, josta se on mahdollista noutaa määräajan puitteissa.

Ei vaalitilaisuuksia asemilla tai laiturialueilla

Tienvarsimainonnan määräysten lisäksi Väylävirasto ja VR Group linjasivat jo ennen vuoden 2019 eduskuntavaaleja, että vaalitilaisuuksia ei saa järjestää niiden omistamilla rautatieasemilla tai laiturialueilla. Linjauksen taustalla vaikuttivat muun muassa matkustajien turvallisuus, liikkumisen sujuvuus sekä roskaantuminen. Lue lisää.

Lisätietoja:

Liikenteen asiakaspalvelu
p. 0295 020 600
palautevayla.fi

Katso myös:

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin määräys tienvarsimainonnasta ja -ilmoittelusta

Vaalimainonta Väyläviraston verkkosivuilla

Vaalimainonnassa huomioitavia asioita Liikenteen asiakaspalvelun verkkosivuilla

Vaalimainonta ELY-keskusten verkkosivuilla

Liitteet


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta