Hyppää sisältöön

Liikenne ohjataan kiertotielle Saimaantiellä Lappeenrannassa

Julkaistu 18.08.2019

Hulevesi- ja vesijohtolinjaston siirtotyöt Saimaantiellä Joutsenossa aiheuttavat liikennemuutoksia. Liikenne ohjataan kulkemaan kiertotietä.

Järjestelyt liittyvät Luumäki - Imatra tavara -ratahankkeen tulevan kaksoisraideosuuden urakkaan, jonka osana rakennetaan viisi alikulkusiltaa: Joutsenon eteläinen alikulkusilta, Kesolantien alikulkusilta, Maantiealikäytävä (Karjasillan alikulkusilta), Korvenkannantien alikulkusilta ja Asemäen alikulkusilta. Kolme silloista toteutetaan olemassa olevien siltojen viereen ja kaksi siltaa rakennetaan korvaamaan vanhat sillat. Siltaurakka luo puitteita myöhemmin käynnistyville kaksoisraiteen toteuttamiseen tähtääville rakennusurakoille.

Siirtotyöt aloitetaan 26.8. ja niiden arvioitu kesto on kolme viikkoa.

 

Lisätietoja liikennemuutoksista:

Antero Pyykkönen, vastaava työnjohtaja, NRC Finland Oy, puh. 040 864 5739

 

Lisätietoja LUIMA-ratahankkeesta:

Joonas Hämäläinen, projektipäällikkö, Väylä, puh. 029 534 3536

Kimmo Saarela, projektipäällikkö, Welado Oy, puh. 040 712 9434

 

Tiedotteen liite:

Kiertotie kartalla ajoneuvoliikenteelle ja kevyen liikenteen kulkijoille

 

Hankkeen nettisivut: https://www.vayla.fi/luumaki-imatra-ratahanke

Hanke Facebookissa: https://facebook.com/luumakiimatra

 

Luumäki-Imatra-ratahankkeen tavoitteena on kehittää rataosuuden palvelutasoa parantamalla välityskykyä, toimintavarmuutta ja häiriötilanteiden hallintaa. Se tähtää tavaraliikenteen toimintaedellytysten ja henkilöliikenteen palvelutason parantamiseen. Hankkeen toteuttaminen tukee myös elinkeinoelämän kilpailukyvyn ylläpitoa ja kehittämistä, sekä parantaa alueen asukkaiden ja muiden toimijoiden viihtyvyyttä vähentämällä liikenteen melua ja päästöjä.

Liitteet

Väylä vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme myös maankäytön yhteensovittamisesta ja liikenteen palvelutasosta. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.

Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.