Takaisin

Lielahti–Kokemäki-ratahankkeen suunnitteluun voi vaikuttaa – yleisötilaisuus Sastamalassa 4.9.2012

Lielahti–Kokemäki-ratahankkeen suunnitteluun voi vaikuttaa – yleisötilaisuus Sastamalassa 4.9.2012

Julkaistu 28.8.2012

– yleisötilaisuus Sastamalassa 4.9.2012

28.8.2012 Lielahden ja Kokemäen väliselle rataosalle suunnitellaan rakentamistoimenpiteitä, joista laaditaan ratasuunnitelmat niihin liittyvine tiejärjestelyineen. Suunnittelu tehdään tiiviissä yhteistyössä kuntien kanssa.

Asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa suunnitteluun sen ollessa käynnissä. Ratasuunnitelmat laaditaan kolmessa osassa, joista toinen osa koskee Sastamalan aluetta. Tämän osan suunnitelmista järjestetään yleisötilaisuus 4.9.2012 kello 18.00 Kauppalantalon salissa. Yleisötilaisuuksia ratasuunnittelusta on kaiken kaikkiaan kolme. Helmikuussa pidettiin ensimmäinen tilaisuus Nokialla. Tämän syksyn kuluessa pidetään myös kolmas ja viimeinen tilaisuus, joka koskee Huittinen–Kokemäki-aluetta. Tiedot tilaisuuksista ilmoitetaan hankkeen verkkosivuilla ja alueen lehdissä. Palautetta voi myös antaa verkossa osoitteessa www.liikennevirasto.fi/lielahti-kokemaki.

Näissä kolmessa yleisötilaisuudessa ja verkkosivuilla annettu palaute ohjaa ratasuunnitelman tekoa. Valmiit suunnitelmat ovat myöhemmin yleisesti nähtävillä ja niistä kuulutetaan erikseen.

Kehittämistoimenpiteet parantavat radan nykykuntoa

Suunnitteluvaiheessa olevien kehittämistoimenpiteiden tavoitteena on parantaa rataosan tavara- ja henkilöliikenteen palvelutasoa ja liikenneturvallisuutta esimerkiksi poistamalla tasoristeyksiä. Radan nykyisiä ominaisuuksia kehittävät parantamistyöt voivat käynnistyä vasta ratasuunnitelmien hyväksymisen jälkeen.

Perusparannustyöt ovat jo käynnissä

Hankkeeseen kuuluu myös perusparannustöitä, jotka pitävät radan liikennöitävässä kunnossa ja pienentävät sen kunnossapidon kustannuksia. Kunnossapitoluonteiset radan peruskorjaustyöt käynnistyivät kesällä 2012.

Koko parannettavan Lielahti–Kokemäki-rataosan pituus on noin 90 kilometriä. Hanke valmistuu vuonna 2015.

Lielahti–Kokemäki-hanke on Liikenneviraston pilottikohde allianssimuotoisesta toteutuksesta. Hanke toteutetaan yhteistyössä VR Track Oy:n kanssa.


reaktionapit