Hyppää sisältöön

Lielahti–Kokemäki-ratahankkeen suunnittelu etenee

Julkaistu 20.2.2012

– yleisötilaisuus Nokialla 23.2.2012

20.2.2012 Lielahden ja Kokemäen väliselle rataosalle suunnitellaan rakentamistoimenpiteitä, joista laaditaan ratasuunnitelmat niihin liittyvine tiejärjestelyineen. Suunnittelu tehdään tiiviissä yhteistyössä kuntien kanssa.

Asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa suunnitteluun sen ollessa käynnissä. Ratasuunnitelmat laaditaan kolmessa osassa, joista ensimmäinen osa koskee väliä Lielahti–Nokia.

Ensimmäisen osan suunnitelmista järjestetään yleisötilaisuus 23.2.2012 kello 18.00 Nokian valtuustosalissa, Harjukatu 23. Yleisötilaisuudet kahdesta seuraavasta osasta järjestetään keväällä Sastamalassa ja syksyllä Kokemäellä. Tarkemmat tiedot tilaisuuksista ilmoitetaan myöhemmin hankkeen verkkosivuilla ja alueen lehdissä. Palautetta voi myös antaa hankkeen verkkosivuilla osoitteessa www.liikennevirasto.fi/lielahti-kokemaki.

Näissä kolmessa yleisötilaisuudessa ja verkkosivuilla annettu palaute ohjaa ratasuunnitelman tekoa. Valmiit suunnitelmat ovat myöhemmin yleisesti nähtävillä ja niistä kuulutetaan erikseen.

Kehittämistoimenpiteet parantavat radan nykykuntoa

Suunnitteluvaiheessa olevien kehittämistoimenpiteiden tavoitteena on parantaa rataosan tavara- ja henkilöliikenteen palvelutasoa ja liikenneturvallisuutta esim. poistamalla tasoristeyksiä. Radan nykyisiä ominaisuuksia kehittävät parantamistyöt voivat käynnistyä vasta ratasuunnitelmien hyväksymisen jälkeen.

Perusparannustyöt käynnistyvät kesällä 2012

Hankkeeseen kuuluu myös perusparannustöitä, jotka pitävät radan liikennöitävässä kunnossa ja pienentävät sen kunnossapidon kustannuksia. Kunnossapitoluonteiset radan peruskorjaustyöt käynnistyvät kesällä 2012.

Koko parannettavan Lielahti–Kokemäki-rataosan pituus on noin 90 kilometriä. Hanke valmistuu vuonna 2015.

Lielahti–Kokemäki-hanke Liikenneviraston pilottikohde allianssimuotoisesta toteutuksesta. Hanke toteutetaan yhteistyössä VR Track Oy:n kanssa.


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.