Hyppää sisältöön

Lemminkäinen-ryhmittymä voitti vt 12 Tampereen tunneli -allianssihankkeen urakkakilpailun

Julkaistu 14.6.2012

Liikennevirasto on valinnut tarjouskilpailun perusteella Lemminkäinen-ryhmittymän allianssikumppaniksi Liikennevirastolle ja Tampereen kaupungille. Allianssi vastaa vt 12 Tampereen tunneli -hankkeen rakennussuunnittelusta ja toteuttamisesta. Valinnan perusteella kumppanit allekirjoittavat kehitysvaiheen allianssisopimuksen heinäkuussa. 

Monivaiheinen valintamenettely on päättynyt

Tarjouskilpailuun ilmoittautuneista viidestä tarjoajasta karsittiin vaiheittain kaksi parasta, joista edelleen valittiin allianssikumppani. Tarjoajien valmiutta allianssiin arvioitiin hankkeen organisaatiosta ja toteuttamissuunnitelmasta annettujen näyttöjen perusteella sekä tarkastelemalla toiminnan tuloksellisuutta ja kykyä kustannustehokkaaseen toimintaan. Lisäksi tarjoajien tuli antaa toiminnastaan palkkiotarjous, jonka painoarvo kokonaisvertailussa oli 25 %.

Tarjouskilpailun viimeisessä vaiheessa olivat mukana tarjouskonsortiot Peitsi ja Lemminkäinen. Allianssiin valittuun tarjouskonsortio Lemminkäiseen kuuluvat Lemminkäinen Infra Oy, A-Insinöörit Suunnittelu Oy, Saanio & Riekkola Oy. Ryhmittymällä on vahva infra- ja tunnelirakentamisen kokemus.

Hankkeen toteutussuunnitteluun on arvioitu kuluvan vuoden verran. Rakentamisen aloitus olisi näin mahdollista syksyllä 2013.

Sujuvampaa liikennettä Tampereen Rantaväylälle

Nykyisellään Tampereen Rantaväylä (Paasikiventie–Kekkosentie) on ajoittain ruuhkainen ja häiriöherkkä sekä hajauttaa kaupunkirakennetta. Liikenteen on yhä ennustettu kasvavan, 15–28 % Santalahden ja Naistenlahden välisellä tieosuudella vuoteen 2030 mennessä.

Tunnelin myötä ruuhkautuminen ja liikennevaloliittymistä aiheutuvat liikenteen häiriötilanteet vähenevät, jolloin liikenteen välityskyky tiellä paranee. Hyötyjinä ovat kaupungin sisääntuloliikenne, julkinen liikenne sekä pitkämatkainen liikenne idästä ja lännestä. Liikenteen haitoille altistuvien ihmisten määrä vähenee, tien onnettomuusherkkyys pienenee ja kunnossapito talviolosuhteissa helpottuu.

Hanke edistää myös Tampereen kaupungin maankäyttöä ja keskustan kehittämistä, kun keskusta-alueen eheyttämisen estävä tie linjataan nykyiseltä paikaltaan tunneliin. Rantaväylän ensimmäiset kehittämistutkimukset tehtiin jo 1980-luvulla. Myöhemmin 2000-luvun alussa liikenneosayleiskaavan yhteydessä vaihtoehdoksi esitettiin tunneliratkaisu, joka ulottuisi Santalahdesta Naistenlahteen. Tunnelin sisältävä kaava tuli voimaan vuonna 2006.

Kohti yhteisiä tavoitteita

Tampereen tunnelihanke on viides Suomessa allianssimallilla toteutettava hanke. Liikenneviraston toinen käynnissä oleva allianssihanke, Lielahti–Kokemäki-radan perusparannus, on edennyt toteutusvaiheeseen.

Allianssi suunnittelee tiiviissä yhteistyössä sellaiset ratkaisut, joilla kyetään riskeihin varautuen yksimielisesti sopimaan hankkeen tavoitekustannus ja muut keskeiset tavoitteet. Allianssi kannustaa kustannustehokkuuteen ja laadukkaaseen toteutukseen.


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.