Takaisin

Lapua–Pännäinen-rataosuudella junat kulkevat pian nopeammin

Lapua–Pännäinen-rataosuudella junat kulkevat pian nopeammin

Julkaistu 1.6.2011

Ennen nopeudennostoa rataosuudelta poistettiin tasoristeykset. Niiden tilalle rakennettiin korvaavia tieyhteyksiä sekä yli- ja alikulkusiltoja. Radan saa ylittää ainoastaan virallisesta radan ylityskohdasta. Ratapiha-alueella, ratalinjalla tai rautatiesillalla ei saa oleskella. Rautatielainsäädännön rikkomisesta voidaan rangaista sakolla rautatielain 68 §:n mukaan.


Nopeudennosto liittyy Seinäjoki–Oulu-ratahankkeeseen. Hankkeen avulla lyhennetään henkilöliikenteen matka-aikoja, kun junien suurinta sallittua kulkunopeutta voidaan nostaa.
 


reaktionapit