Takaisin

Läppäsiltojen avaukset päättyvät Kallansilloilla

Läppäsiltojen avaukset päättyvät Kallansilloilla

Julkaistu 1.11.2012

Päivärannan läppäsillat avataan viimeisen kerran keskiviikkona 31.10.2012. Keväällä 2013 otetaan käyttöön uusi Tikkalansaaren siltojen kautta kulkeva laivaväylä.

Valtatien 5 Päiväranta–Vuorela-parantamishanke saavuttaa 31.10.2012 merkittävän virstanpylvään. Tänään päättyy noin 110 vuotta sitten alkanut Päivärannassa sijainneen aluksi rataliikenteen käyttöön rakennetun kääntösillan ja 1960-luvulla rakennettujen läppäsiltojen avaustarve.

Toukokuussa 2013 otetaan käyttöön uusi laivaväylä, joka kulkee Tikkalansaaren siltojen kautta. Myös uitto käyttää jatkossa tätä väylää. Tikkalansaaren silloista valtatien 5 ja rinnakkaistien sillat ovat kiinteitä alikulkukorkeudeltaan 12 metriä olevia siltoja. Valtatien 5 tieliikenteeltä poistuvat näin ollen kokonaan avattavat sillat.

Uuden laivaväylän kohdalle radalle on rakennettu uusi avattava Tikkalansaaren nostosilta. Ratasillan avaustarve pienenee nykyisestään noin kolmasosaan, koska sillan alikulkukorkeus on 5,2 metriä. Avauksia tarvitaan jatkossa vain noin 100 kappaletta vuodessa.

Marraskuun aikana työt päättyvät pääosin myös Vuorelassa Siilinjärven kunnan alueella. Marraskuussa valtatien 5 liikenne palautuu korjatuille Virtasalmen silloille ja noin 4 kilometriä pitkä Sorsasalon ja Toivalan välinen rinnakkaistiejakso avataan liikenteelle.

Alkukesästä 2013 Päivärannan ja Toivalan välinen rinnakkaistie valmistuu kokonaisuudessaan. Hanke valmistuu kokonaisuudessaan vuonna 2014.


reaktionapit