Takaisin

Länsi-Suomen tulvatilanne teettää jälkitöitä tiestöllä – liikenteen huomioitava ongelmapaikat

Länsi-Suomen tulvatilanne teettää jälkitöitä tiestöllä – liikenteen huomioitava ongelmapaikat

Julkaistu 9.10.2012

Tulvien alle jääneillä teillä on erilaisia jälkiongelmia, joita on ryhdytty korjaamaan liikenteen toiminnan varmistamiseksi. Lisäksi rankat sateet ovat tuoneet ongelmia sorateille. Tulvatilanne Etelä-Pohjanmaalla on jonkin verran helpottunut, vaikka teitä on vielä poikki Kauhajoen ja Jalasjärven tienoilla.

Monin paikoin on tehty tai tehdään myös tilapäisratkaisuja, jolloin ajo-olosuhteet ovat aluksi vielä puutteelliset. Tulvan alle jääneissä paikoissa tulee liikennöidä varovasti. Kun tieltä on huuhtoutunut rakenteita ojaan tai vedelle on aukaistu tilapäinen uoma, rakenteet joudutaan tekemään nopeasti uudelleen. Syöpyneitä rumpu- ja silta-paikkoja tarkkaillaan, jotta voidaan varmistaa liikenteen vaatima kantavuus. Myös teiden reunoilla voi olla painumia ja sortumia. Jälkikorjaukset aiheuttavat liikenteelle tilapäistä haittaa, mutta liikenteen kulku pyritään mahdollisimman nopeasti varmistamaan.

Vastaavia tilanteita syntyy myös Pohjois-Satakunnassa sitten kun tulva on sielläkin laskenut. 

Rankat sateet ovat synnyttäneet laajemminkin sorateille normaalia syvempiä kuoppia ja syöpymiä, jota liiken-teen kannattaa varoa. Näitä pyritään mahdollisimman pikaisesti tasaamaan. Kuitenkaan sorateiden runkojen kantavuus ei ole näistä sateista suuremmin heikentynyt, joskin vetisyys voi kasvattaa syyskelirikon riskiä myöhemmin, jos säätilanne jatkuu kosteana myöhäissyksyyn.

Liikenneviraston liikennekeskus tiedottaa olennaisista muutoksista liikenteessä. Liikennevirasto seuraa tilannetta ja tarvittaessa tiedottaa asiasta myös internet-sivuillaan. Paikallisista ongelmista voi olla yhteydessä Tienkäyttäjän linjaan 0200 2100 tai alueen ELY-keskukseen.
 


reaktionapit