Hyppää sisältöön

Lahottajasienten aiheuttamat vauriot puusilloissa on kartoitettu

Julkaistu 12.5.2021 8.25

Väylävirasto on tarkastanut 400 puukantista siltaa lahottajasienen varalta. Havaintoja lahottajasienistä ja niiden aiheuttamista lahovaurioista tehtiin noin 10 % tarkastetuista puusilloista eri puolilla Suomea.

Pari vuotta sitten havaittiin, että puunkantisten tie- sekä kävelyn ja pyöräilyn siltojen kansissa esiintyy lahottajasienikasvustoja ja niiden aiheuttamia vaurioita. Lahottajasieni vaivaa uudempia puusiltoja, joissa käytetyn puun kylläste on säännösten mukaisesti aiempaa ympäristöystävällisempää.

"Vaurioituneiden siltojen määrä eli n. 40 kpl vastaa sitä, mitä ennakoimme. Seuraavaksi käynnistyy korjausurakka, kun lahonneita puukansia korjataan", kertoo taitorakenneyksikön päällikkö Markku Äijälä. Lahottajasieni lyhentää merkittävästi siltojen elinkaarta, kun normaalisti korjausväli on noin 20 vuotta.

Viime vuoden aikana tehdyissä tutkimuksissa on tarkentunut, että puukansia lahottavia sienilajeja on useita. Vauriot ovat pääasiassa kannen tiiviissä puukansirakenteessa, ei sillan kantavissa palkeissa. Lahottajasieniä esiintyy ympäri Suomen, myös vaurioituneita siltoja on eri puolilla maata. Tarkastukset keskittyivät vuoden 2005 jälkeen rakennettuihin tai uusittuihin siltoihin, sillä kyllästeet muuttuivat samoihin aikoihin. Lukumääräisesti eniten lahottajasientä löytyi vuosina 2005-2010 rakennetuista silloista. Nuorin silta, josta sienihavainto tehtiin, on 4 vuotta vanha.

Uudet kannet rakennetaan samasta materiaalista

"Kustannustehokasta, kevyttä ja helposti saatavilla olevaa korvaavaa kansivaihtoehtoa puukannelle ei ole vielä kehitetty. Puutavaran kyllästyshän on tehdyissä tutkimuksissa ollut asianmukainen. Myös käytössä oleva rakenne on edelleen toimiva lujuuden, käytettävyyden ja kunnossapidon näkökulmasta", Äijälä sanoo.

Sen sijaan silloille tehtävissä tarkastuksissa huomioidaan tarkemmin sienikasvusto, joka ei välttämättä päällepäin näy: "Kaikki sillat tarkastetaan säännöllisesti, mutta nyt puukantisissa silloissa osataan kiinnittää paremmin huomiota lahottajasieniin. Tarkastukset ajoitetaan myös loppukesään ja syksyyn, jolloin mahdolliset kasvustot ovat parhaiten näkyvissä." Yleisellä tieverkolla olevat 15 000 siltaa tarkastetaan säännöllisesti. Tarkastuksilla varmistetaan siltojen turvallinen käyttökunto ja ennakoidaan korjaustarpeet.

Lisätietoa:

Taitorakenneyksikön päällikkö Markku Äijälä p. 029 534 3627


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.