Takaisin

Lahdessa kehätien Liipolan maatietunnelin louhintaräjäytykset on saatu päätökseen

Lahdessa kehätien Liipolan maatietunnelin louhintaräjäytykset on saatu päätökseen

Julkaistu 05.11.2019

Lahdessa louhittiin kilometrin pituista tunnelia rakenteilla olevaa Vt12 Lahden eteläistä kehätietä varten. Uusi tunneli kulkee Liipolan asuinalueen ja Jyrkänkadulla sijaitsevien kerrostalojen ali. Suoraan kerrostalojen alapuolella tapahtuva louhinta saatiin valmiiksi jo huhtikuussa 2019.

Tunnelin viimeiset louhintaräjäytykset tehtiin välitunnelilla, joka sijaitsee maatietunnelin keskikohdan itäpuolella. Välitunnelin kohdalla kalliossa on notko, jonka kohdalle rakennettiin betonitunnelit yhdistämään kallion läpi kulkevia tunneleita. Välitunnelilla tehtiin tunnelin erikoisrakenteisiin liittyvää tarkkuuslouhintaa syksyn aikana.

Kuva: välitunnelin kohta näkyy kuvan alareunassa olevassa korkeusläpileikkauksessa kallion notkona.

 

Maatietunnelien varsinaisen louhinnan valmistumisen jälkeen tunneleissa tehtiin vielä lokakuun loppuun asti kanaalien ja kaivonkuoppien louhintaa, mutta louhintatöinä nämä olivat tunnelilouhintaan verrattuna hyvin pieniä. Näistä räjäytystöistä ei aiheutunut häiriötä asukkaille. Vastaavia hyvin vähäisiä räjäytystöitä voi putkikanaalien kaivun yhteydessä olla jatkossakin.

Sisällä tunnelissa rakentaminen etenee putkituksilla ja kallioseinien verhoustöillä, ja lisäksi rakennetaan yhdyskäytäviä ja teknistä laitetilaa. Betonitöitä tehdään tunnelin länsipäässä ja välitunnelilla. Tunneli otetaan liikenteelle uuden kehätien valmistumisen myötä loppuvuodesta 2020.

Taustatietoa

Liipolan maatietunneli koostuu kahdesta moottoritietunnelista niin, että molemmilla ajosuunnilla on omat tunneliputket. Valmistuessaan kehätien tunnelijaksolla on 80 km/h nopeusrajoitus, raskaiden ajoneuvojen ohituskielto ja pyöräily sekä kävely tulee olemaan kielletty.

Tunneliin on louhittu yhdyskäytäviä tunneliputkien välille, ja nämä yhdessä hätäpoistumisovien kanssa, toimivat onnettomuustilanteessa poistumisreitteinä, joista pääsee toiseen, puhtaaseen ja turvalliseen tunneliputkeen. Lisää tietoa tunneleiden mm. teknisistä järjestelmistä löydät hankesuunnitelman sivuilta 13-14 https://vayla.fi/documents/20473/243331/Vt12_Hankesuunnitelma_A3_180528_screen2.pdf/cd4d1bcb-e71e-45e6-9155-2b59bd41d2bf.

 

Lisätiedot:
Projektipäällikkö Janne Wikström, Väylä, puh. 029 534 3600, janne.wikstrom@vayla.fi
Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen, Väylä, puh. 029 534 3563, juha-pekka.hamalainen@vayla.fi

Seuraa hanketta:

www.vayla.fi/vt12letke

www.facebook.com/vt12letke

www.twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)

 

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismah­dollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen.

Väylä vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme liikenteen palvelutasosta ja osallistumme liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.


reaktionapit