Hyppää sisältöön

Lahdessa Helsingintie siirtyy kiertotielle

Julkaistu 19.08.2019

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeeseen kuuluvan Nikulan risteyssillan rakentamisen vuoksi Helsingintie (maantie 140) siirtyy kiertotielle 21.-22.8.2019 välisenä yönä. Samalla kävelyn ja pyöräilyn yhteys siirtyi työnaikaiselle kiertotielle.

Ajoneuvojen kiertotie pohjoisesta päin kulkee Eteläistä Rengastietä Porvoonjoentielle ja takaisin Helsingintielle uutta kehätietä pitkin. Kiertotie etelän suunnasta tuleville kulkee samaa reittiä vastaavasti toiseen suuntaan. Ajoneuvot pääsevät näin myös Lahden päässä ajamaan uutta asfaltoitua kehätietä noin 700 metriä pitkältä pätkältä. Kiertotien takia Eteläiselle Rengastielle ja Porvoonjoentielle on tehty muutoksia mm. risteysalueisiin ja suojateihin. Väistämisvelvollinen suunta muuttuu Porvoonjoentien ja Eteläisen Rengastien risteyksessä.

Kävelyn ja pyöräilyn kiertotie on lyhyempi: reitti kulkee Nikulankadun kautta uudelle rakennetulle, pysyvälle kävelyn ja pyöräilyn väylälle. Valmistuttuaan, tämä uusi kävelyn ja pyöräilyn väylä tulee kulkemaan kehätien rinnalla, Helsingintieltä aina Luhdantaustankadulle asti. Kävelyn ja pyöräilyn yhteys Porvoonjoentielle kulkee kuten aiemmin Eteläisen Rengastien kautta.

Kiertotiet ovat käytössä Nikulan risteyssillan rakennustöiden ajan kesään 2020 asti. Samassa yhteydessä korjataan ELY-keskuksen toimesta Helsingintiellä Porvoonjoen ylittävä vanha silta.

 

 

Lisätiedot:
Projektipäällikkö Janne Wikström, Väylä, puh. 029 534 3600, [email protected]
Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen, Väylä, puh. 029 534 3563, [email protected]
Vastaava työnjohtaja Timo Takala, VALTARI allianssi, Skanska, puh. 050 437 0647, [email protected]

Seuraa hanketta:
www.vayla.fi/vt12letke
www.facebook.com/vt12letke
www.twitter.com/vt12letke
(@Vt12Letke)

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismah­dollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen.

Väylä vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme myös maankäytön yhteensovittamisesta ja liikenteen palvelutasosta. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.

Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.