Hyppää sisältöön

Lahdenperä–Jämsä-rataoikaisu ja -kaksoisraide -yleissuunnitelma nähtävillä

Julkaistu 21.2.2023

Väylävirasto on laatinut ratalain (110/2007) mukaisen yleissuunnitelman: Tampere-Jyväskylä ratahanke: Lahdenperä-Jämsä rataoikaisu ja kaksoisraide, yleissuunnitelma, Jämsä.

Suunnitelma sisältää Lahdenperä-Jämsä-rataosuuden rataoikaisun ja kaksoisraiteen yleissuunnittelun siihen liittyvine järjestelyineen. Tavoitteena on vähentää rataosuuden häiriöherkkyyttä, mahdollistaa nopeuden kasvattaminen ja lisätä kapasiteettia.

Suunnitelma pidetään yleisesti nähtävänä sähköisenä Väyläviraston verkkosivuilla 21.2.2023-23.3.2023. Tutustu suunnitelmaan.

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla, sekä niillä joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma vaikuttaa on mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta.