Takaisin

Lahden moottoritie luovutetaan Liikennevirastolle

Lahden moottoritie luovutetaan Liikennevirastolle

Julkaistu 30.8.2012

Liikenneviraston ja Tieyhtiö Nelostie Oy:n 15-vuotinen sopimus Lahden moottoritien Järvenpää–Lahti-osuuden suunnittelusta, rahoituksesta, rakentamisesta ja kunnossapidosta päättyy. Tie luovutetaan tänään Liikennevirastolle.

Vuosina 1997–1999 Lahden moottoritietä rakennettiin yhteensä lähes 70 kilometriä sisältäen muun muassa 88 uutta siltaa. Rakentaminen sujui vauhdilla. Uutta tietä valmistui keskimäärin 80 metriä päivässä. Tien toteutuksessa huomioitiin myös väyläestetiikka. Alueen kunnat pystyttivät jokaiseen pääliittymään kunkin kunnan identiteettiä kuvaavan taideteoksen.
 
Moottoritien hyödyt suhteessa sen kustannuksiin ovat olleet ennakoitua suuremmat. Tänään keskimäärin 25 000 ajoneuvoa käyttää moottoritietä, kun vuonna 1998 liikennemäärä oli noin 14 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Huippupäivinä tiellä on kulkenut yli 40 000 ajoneuvoa. Tien myötä myös säästetään vuosittain 20–30 milj. euroa yhteiskunnan varoja merkittävästi vähentyneiden onnettomuuksien ja nopeutuneen liikkumisen ansiosta.
 
Hankkeen kokonaiskustannukset sisältäen suunnittelun, rakentamisen, kunnossapidon, rahoituksen ja hallinnoinnin sekä Liikenneviraston omat kustannukset ovat 235 milj. euroa
 
Tie toteutettiin elinkaarimallilla
 
Lahden moottoritie on ensimmäinen Suomessa elinkaarimallilla toteutettu väylähanke. Elinkaarimallisopimuksen mukaisesti palveluntuottaja eli Tieyhtiö Nelostie Oy alkoi saamaan liikennemäärään perustuvaa korvausta tilaajalta eli Liikennevirastolta, kun rakennettu tie oli otettu käyttöön. Liikennevirasto maksoi siis tieyhtiölle palvelumaksua vasta käytössä olevasta tiestä. Sopimukseen kuului ehto, että maksetulla palvelumaksulla oli liikennemäärään sidottu vuosittainen yläraja, jonka jälkeen vuosimaksu ei enää noussut. Tämä raja tuli vastaan ensimmäisen kerran vuonna 2009.
 
Nyt sopimuksen päättyessä tie palautetaan Liikennevirastolle ilman eri korvausta ja sovitun mukaisessa kunnossa. Palautuskunto vastaa sopimuksen keston mukaisesti 15 vuotta vanhaa moottoritietä. Luovutusta on valmisteltu kuntoselvityksillä ja niiden perusteella tehdyillä korjaus- ja kunnostamistoimenpiteillä viimeisen kahden ja puolen vuoden aikana.
 
Lahden moottoritiehankkeessa käytetyn elinkaarimallin hyödyiksi osoittautuivat nopea, tehokas ja laadukas toteutus ja hyvä kunnossapitotaso. Malli on ohjannut rakentamisen hallintaa pilkotuista hankkeista laajempiin vastuukokonaisuuksiin ja tarkoituksenmukaiseen riskien jakoon sekä kannustaa palveluntuottajaa pitämään tien jatkuvasti hyvässä kunnossa.

reaktionapit