Hyppää sisältöön

Lahden eteläisen kehätien rakentaminen etenee valtatien 4 kohdalla; Kujalan eritasoliittymä Lotilan teollisuusalueelle otetaan osittain liikenteelle

Julkaistu 16.12.2019

Rakenteilla olevan Lahden eteläisen kehätien ensimmäinen uusi eritasoliittymä Lahden päässä otetaan liikenteelle Kujalassa 20.12.2019 aamupäivän aikana. Uuden liittymän kautta liikenne pääsee kulkemaan valtatieltä 4 Lotilan teollisuusalueelle ja Pippoon.

Uusi Vt 12 Lahden eteläinen kehätie liittyy valtatiehen 4 Lahdessa, Kujalan kohdalla. Samalla kohdalla on jo yli vuoden rakennettu valtatietä ylittäviä uusia risteyssiltoja ja eritasoliittymän ramppeja. Nyt liikenteelle otettavat uudet yhteydet mahdollistavat sujuvan kulkemisen Lotilan teollisuusalueelle ja vähentävät näin ollen raskaan liikenteen kulkua nykyisessä Nastolantien kiertoliittymässä ja katuverkolla. Liikenteelle otetaan myös valtatien 4 kolmannet kaistat Joutjärven ja Kujalan eritasoliittymien välillä.

"Kujalan eritasoliittymän avaamisen myötä Kehätiehankkeen hyödyt alueelle realisoituvat jo vuotta ennen kehätien avaamista. Erityisesti nykyisen Lotilan teollisuusalueen yrityksille avautuu entistä sujuvampi yhteys päätieverkkoon. Töiden valmistumisen myötä saamme purettua myös rakentamisen vaatimat työnaikaiset liikennejärjestelyt valtatieltä 4. Kujalaan jää kesäkaudelle 2020 viimeistelytöitä, mutta ne pystytään tekemään huomattavasti suppeammilla työnaikaisilla liikennejärjestelyillä ja hiljaisen liikenteen aikaan. Kujalan eritasoliittymän avaamiseen on hyvä päättää rakentamiskausi 2019," kertoo projektipäällikkö Janne Wikström Väylältä.

Kävelyn ja pyöräilyn väylät

Samanaikaisesti ajoneuvoliikenteen uusien väylien käyttöön oton myötä avataan liikenteelle uusi Vanhanradankadun kävelyn ja pyöräilyn väylä kehätien sekä valtatien 4 yli. Rakennustöiden vuoksi suljettuna olleet yhteydet Metsä-Pekkalantien päästä Vanhanradankadulle sekä Liipolan ulkoilureiteiltä Pippoon ja aina Härkämäen laavulle asti tulevat jälleen ulkoilijoiden käyttöön.

 

Erikoiskuljetusten reitti valmistuu

Eritasoliittymän käyttöönoton myötä myös erikoiskuljetusten reitti siirtyy valtatiellä 4, Lahden Kujalan kohdalla lopulliselle paikalleen 20.12.2019 (kartta).

 

Kujalan eritasoliittymä

Kujalan eritasoliittymän muut rampit valmistuvat samaan aikaan kehätien kanssa, vuoden 2020 lopussa. Kehätie sukeltaa Kujalan eritasoliittymästä Liipolan tunneliin.

Lisätiedot:
Projektipäällikkö Janne Wikström, Väylä, puh. 029 534 3600, [email protected]
Vastaava työnjohtaja Timo Takala, VALTARI allianssi, Skanska, puh. 050 437 0647, [email protected]

Seuraa hanketta:

www.vayla.fi/vt12letke

www.facebook.com/vt12letke

www.twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)

 

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismah­dollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen.

Väylä vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme myös maankäytön yhteensovittamisesta ja liikenteen palvelutasosta. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.

Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.