Hyppää sisältöön

Lahden eteläisen kehätien rakentaminen etenee – Helsingintien avaamisen myötä Nikulan eritasoliittymän risteyssilta liikenteelle

Julkaistu 08.06.2020

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeeseen kuuluvan Nikulan eritasoliittymän risteyssilta avataan säävarauksella liikenteelle huomenna 10.6.2020. Risteyssilta palvelee kiertotiellä ollutta Helsingintietä (maantie 140), joka sillan avaamisen myötä siirtyy takaisin paikoilleen. Kävelyn ja pyöräilyn yhteys säilyy kiertoreitillä vielä joitakin viikkoja.

Uuden Nikulan risteyssillan avaaminen on ensimmäinen vaihe eritasoliittymän valmistumisessa. Kehätielle johtavat rampit avataan kehätien liikenteelle oton yhteydessä loppuvuodesta 2020.

Karttakuva: Helsingintie siirtyy takaisin linjalleen ja ylittää rakennettavan kehätien uuden Nikulan risteyssillan kautta. Myös kävelyn ja pyöräilyn yhteys siirtyy kulkemaan uuden sillan vieressä kehätien yli.
 

Karttakuva: Helsingintie siirtyy takaisin linjalleen ja ylittää rakennettavan kehätien uuden Nikulan risteyssillan kautta. Myös kävelyn ja pyöräilyn yhteys siirtyy kulkemaan uuden sillan vieressä kehätien yli.

Nikulan eritasoliittymän rampeille löytyi rahoitus vuonna 2017

Nikulan eritasoliittymä jäi pois vuonna 2015 laaditusta Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tiesuunnitelmasta. Eritasoliittymä jouduttiin osin kustannussyistä karsimaan hankekokonaisuudesta tiesuunnitelman laatimisen yhteydessä. Maankäytön ennakoitua nopeampi eteneminen erityisesti Hennalan alueella loi kuitenkin paineita Nikulan ramppien toteuttamiselle samanaikaisesti muun hankekokonaisuuden kanssa.

Muuta hankekokonaisuutta kehittämällä vuonna 2017 löytyi ramppien toteuttamiseksi tarvittava, noin kuuden miljoonan euron rahoitus.

Kehätien toteuttaminen kokonaisuudessaan on budjetissa.

Lisätiedot:

Projektipäällikkö Janne Wikström, Väylävirasto, puh. 029 534 3600, [email protected]

Vastaava työnjohtaja Timo Takala, VALTARI allianssi, Skanska, puh. 050 437 0647, [email protected]

 

Seuraa hanketta:

www.vayla.fi/vt12letke

www.facebook.com/vt12letke

www.twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)

 

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen.

Liitteet

Väylävirasto vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme liikenteen palvelutasosta ja osallistumme liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.

Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.