Takaisin

Lahden eteläisen kehätien Lahden pään allianssiurakan hankesuunnitelma ja tavoitekustannus sovittu, työt käyntiin täydellä painolla

Lahden eteläisen kehätien Lahden pään allianssiurakan hankesuunnitelma ja tavoitekustannus sovittu, työt käyntiin täydellä painolla

Julkaistu 29.05.2018

Liikennevirasto, Skanska Infra Oy ja Pöyry Finland Oy allekirjoittivat Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankekokonaisuuden kehätien Lahden pään toteutusvaiheen allianssisopimuksen 29.5.2018.

Allianssimallilla toteutettava uuden kehätien Lahden pää on hankekokonaisuuden teknisesti vaativin ja kustannuksiltaan merkittävin sopimus, johon sisältyy muun muassa kolme eritasoliittymiä, kaksi maantietunnelia ja useita siltakohteita.

Liikennevirasto, Lahden kaupunki ja Hollolan kunta tilaajina sekä Skanska Infra Oy ja Pöyry Finland Oy palveluntuottajina muodostivat VALTARI-allianssin viime kesänä. Vajaan vuoden mittaisen allianssin kehitysvaiheen aikana on laadittu yksityiskohtainen hankesuunnitelma toteutusratkaisusta ja asetettu yhdessä sovittu tavoitekustannus. Allianssin kehitysvaiheesta on nyt päätetty edetä toteutusvaiheeseen. Kehätien Lahden pään allianssiurakan sovittu tavoitekustannus on 172 358 650 euroa (alv 0%).

”Yhteistyö ja yhdessä tekeminen sujuivat kehitysvaiheessa erinomaisesti. Organisaatiorajat hävisivät ja kaikki työskentelivät yhteisen päämäärän eteen. Meillä on nyt saumattomasti toimiva huipputiimi toteuttamassa hanketta”, sanoo projektijohtaja Janne Wikström Liikennevirastosta.

Työt käyntiin koko tielinjalla

”Allianssin hankesuunnitelma sisältää kaikki keskeiset tavoitteemme. Nikulan eritasoliittymä saatiin mahtumaan mukaan hankkeeseen, Ajokadun kohdan mahdollisimman nopea toteuttaminen Launeen koulun ympäristössä nostettiin avaintavoitteeksi ja Kujalan eritasoliittymä valtatiellä 4 avataan liikenteelle jo vuonna 2019. Lisäksi turvallisuus näkyy vahvasti avaintavoitteissa. Tarkemman suunnittelun myötä myös melun leviämistä ympäristöön saadaan vähennettyä maa-ainesten sijoitusratkaisuja tarkentamalla erityisesti Nikkilän alueella. Hankekokonaisuuden näkökulmasta on loistavaa, että työt saadaan nyt käyntiin koko tielinjalla”, Wikström jatkaa.

”Lahden eteläisen kehätien hanke vaikuttaa koko Lahden alueen kehitykseen positiivisesti. Kyseessä on paljon muutakin kuin tie, sillä hanke poistaa liikenteen pullonkauloja ja tuo paljon mahdollisuuksia myös elinkeinoelämälle. Tämänkaltaisissa teknisesti monimutkaisissa hankkeissa allianssimalli tuo selvää lisäarvoa, sillä se antaa hyvät lähtökohdat löytää hankkeen kannalta parhaat ratkaisut”, sanoo Skanska Infran toimitusjohtaja Ari Huovila.

”Pöyrylle tämä toimeksianto merkitsee kiinteää jatkumoa kansallisesti merkittävien väylähankkeiden suunnittelun eturivissä. Onnistunut kehitysvaihe luo erinomaiset lähtökohdat menestyksekkäälle toteutusvaiheelle”, sanoo väyläsuunnittelusta vastaava toimialajohtaja Kaarle Korhonen Pöyryltä.

”Intensiivinen kehitysvaihe on osoittanut allianssimallin erityisen sopivaksi toteutusmalliksi tähän hankeosaan johtuen useista teknisesti vaativista kohteista. Allianssi on pystynyt ratkaisemaan tarkentuneen lähtötiedon tuomat haasteet ilman, että hankkeen laadullisista, aikataulullisista tai taloudellisista tavoitteista on tarvittu tinkiä”, Korhonen jatkaa.

Toteutusvaiheen allianssisopimuksen allekirjoittivat toimialajohtaja Mirja Noukka (kolmas vasemmalta) ja projektijohtaja Janne Wikström (kolmas oikealta) Liikennevirastosta, toimitusjohtaja Tuomas Särkilahti (toinen oikealta) Skanska Oy:stä ja VALTARI -allianssin projektipäällikkö Janne Tikkamäki (ensimmäinen oikealta) Skanska Infra Oy:stä sekä liiketoimintaryhmän johtaja Markku Oksanen (toinen vasemmalta) ja infrasuunnittelusta vastaava johtaja Mikko Inkala (ensimmäinen vasemmalta) Pöyry Finland Oy:stä.

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankekokonaisuuden kehätien Lahden pään osuus alkaa Okeroisten eritasoliittymän itäpuolelta ja päättyy hankealueen rajalle Kujalaan. Siihen sisältyvät muun muassa Launeen, Kujalan ja Nikulan eritasoliittymät, valtatien 12 kaksiajoratainen osuus välillä Okeroinen - Kujala sekä valtatien 4 lisäkaistat Joutjärven eritasoliittymään asti. Merkittäviä rakennuskohteita ovat lisäksi Patomäen ja Liipolan tunnelit sekä 12 siltakohdetta.

Allianssinmallin lähtökohtana on kumppanuus

Kumppanuuteen perustuvassa allianssimallissa hankkeen tilaaja osallistuu urakan toteutukseen yhdessä suunnittelijoiden ja rakentajien kanssa. Mallissa tilaajalla ja tuottajilla on yhteinen organisaatio, toimitilat ja tavoitteet sekä yhdessä hyväksytty tavoitekustannus. Kaikkiin kysymyksiin haetaan yksimielinen päätös.  Riskit ja hyödyt jaetaan kaikkien osapuolten kesken ennalta sovitussa suhteessa.

Allianssiurakka koostuu yleisesti kahdesta osakokonaisuudesta – kehitysvaiheesta ja toteutusvaiheesta. Näistä kummastakin laaditaan omat allianssisopimuksensa, jotka ovat hankkeen kehitysvaiheen allianssisopimus ja hankkeen toteutusvaiheen allianssisopimus.

 

Lisätiedot:

Projektijohtaja Janne Wikström, Liikennevirasto, puh. 029 534 3600, janne.wikstrom@liikennevirasto.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen, Liikennevirasto, puh. 029 534 3563, juha-pekka.hamalainen@liikennevirasto.fi

Seuraa hanketta:

www.liikennevirasto.fi/vt12letke
www.facebook.com/vt12letke
www.twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)
 

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatien 12 osalta keväällä 2018.


reaktionapit