Takaisin

Kysely henkilöliikenteen liikkumisen palveluiden tarjoajille

Kysely henkilöliikenteen liikkumisen palveluiden tarjoajille

Julkaistu 29.11.2017

Liikennevirasto (nyk. Väylä) kehittää liikkumisen palvelujen tarjoajien kanssa tehtävää sidosryhmäyhteistyötä. Tämän kyselyn tarkoituksena on kartoittaa yhteistyökumppaneita ja toivottuja yhteistyömuotoja.

Kyselyssä Liikenneviraston (nyk. Väylä) yhteistyöllä tarkoitetaan erityisesti henkilöliikenteen osa-alueella tehtävää liikennepalvelulain tavoitteisiin liittyvää yhteistyötä.

Liikennepalvelulain astuessa voimaan Liikennevirasto seuraa liikkumispalveluiden kysyntää ja tarjontaa ja sovittaa yhteen liikkumispalveluiden kehittämistä. Lisäksi Liikenneviraston tehtävänä on tarjota rajapintaluettelo, johon liikkumispalvelun tarjoajien on toimitettava tietoja digitaalisista olennaisten tietojen rajapinnoistaan. Toimintaympäristön ja tehtävien muuttumisen vuoksi myös sidosryhmätyötä tarkastellaan uudelleen.

Kyselyn vastausten perusteella suunnitellaan vuoden 2018 yhteistyötä ja sen painopistealueita.

Tiedotamme kehitystyön tuloksista kyselyyn vastanneille tahoille sähköpostitse.

Kyselyyn voi vastata 13.12.2017 saakka.

Tästä kyselyyn 

Lisätietoja:

joukkoliikenneasiantuntija Taina Saarinen, p. 029 534 3044, etunimi.sukunimi@vayla.fi
 


reaktionapit