Hyppää sisältöön

Kuulutus tiesuunnitelmasta : E18 Turun kehätien (kt 40) parantaminen välillä Naantali - Raisio; Naantali, Raisio ja Turku. Tiesuunnitelma

Väylävirasto aloittaa tiesuunnitelman laatimisen tarpeellisine tutkimuksineen.

Hanke käynnistyy maastomittauksilla ja suunnittelukonsultin valinnalla kevään 2021 aikana. Tiesuunnitelma valmistuu tämänhetkisen käsityksen mukaan loppukesästä 2023.

Kantatie 40 rakennetaan nelikaistaiseksi eritasoliittymin varustetuksi maantieksi välillä Ruonan yhdystie-Juhaninkuja ja parannetaan kaksikaistaisena maantienä välillä Humalistontie-Ruonan yhdystie. Kantatieltä 40 poistetaan tasoliittymät korvaten ne eritasoliittymillä ja rinnakkaisväylillä.

Kuulutus on julkaistu tietoverkossa Väyläviraston verkkosivuilla 12.2.2021. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnittelun käynnistymisestä ja tutkimusoikeudesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisusta (hallintolaki 62 a §).

Suunnitelmasta vastaavalla on oikeus tehdä kiinteistöillä suunnittelutyön edellyttämiä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä LjMTL 16 §).

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa on oikeus olla tutkimuksissa saapuvilla ja lausua mielipiteensä asiassa (LjMTL 16 § ja 27 §).

Suunnittelun edetessä tullaan myöhemmin erikseen ilmoitettavalla tavalla varaamaan tilaisuus mielipiteen ilmaisemiseen suunnitelmasta (LjMTL 27 § ja valtioneuvoston asetus maanteistä 3 §).

Valmistuttuaan suunnitelmat asetetaan yleisesti nähtäville, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus suunnitelmasta (LjMTL 27 § ja valtioneuvoston asetus maanteistä 3 §).

Väylävirasto käsittelee tiesuunnitelman laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa www.vayla.fi/tietosuoja.

Lisätietoja antaa: Väylävirasto Vesa Virtanen, puhelin 040 583 2078, [email protected]

Väylävirasto

Julkaistu 12.02.2021