Hyppää sisältöön

Kuulutus tiesuunnitelman nähtäville asettamisesta : Valtatien 4 parantaminen välillä Kevätlahdentie-Petomäentie, Äänekoski, tiesuunnitelma

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman nähtäville asettamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen kahdessa alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 13.7.2021, ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset (aluevalinta Keski-Suomi).

Kuulutus on nähtävillä 13.7.-18.8.2021 välisen ajan.

Lisätietoja: Keski-Suomen ELY-keskus, Soili Katko, p. 0295 024 010, sähköposti: [email protected]

 

Julkaistu 13.07.2021