Hyppää sisältöön

Kuulutus: Liminpuron liikennepaikka, ratasuunnitelma, Vaala

Julkaistu 30.01.2020
Aika: 29.01.2020-18.02.2020

Liikenne- ja viestintävirasto on 15.1.2020 päätöksellään asianumero TRAFICOM/578100/05.02.03.02/2019 hyväksynyt ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman: Liminpuron liikennepaikka, Vaala

Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat sekä valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä sähköisenä Väyläviraston tietoverkossa yllä ilmoitetun ajan. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnitelman nähtäville asettamisesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta (hallintolaki 62 a §).

Nähtävilläoleva aineisto: 
Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat (aineisto poistetaan nähtävilläoloajan päätyttyä)

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Väylävirastossa projektipäällikkö Jouni Juuti, puhelin 029 534 3810 ja [email protected]

Väylävirasto käsittelee suunnitelman laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa  www.vayla.fi/tietosuoja.

Väylävirasto