Hyppää sisältöön

Kuulutus: Tampere-Jyväskylä ratahanke: Orivesi-Jyväskylä liikennepaikkojen ja raiteiden kehittäminen, ratasuunnitelma

Nähtävilläoloaika: 27.04.2020-27.05.2020

Väylävirasto aloittaa otsikon mukaisen yleissuunnitelman laatimisen tarpeellisine tutkimuksineen.

Suunnitelma sisältää Orivesi-Jyväskylä-rataosuuden liikennepaikkojen ja raiteiden kehittämisen siihen liittyvineen järjestelyineen.  Suunnitelman tavoitteena on junaliikenteen häiriötilanteiden hallinnan parantaminen ja mahdollinen kapasiteetin lisääminen. Työ sisältää mm. Torkkelin liikennepaikan kehittämisen, uuden liikennepaikan suunnittelun Laihalammelle sekä kolmannen raiteen suunnittelun Muurameen. Työ sisältää myös junaliikenteen turvalaitteiden muutossuunnittelua.

Väylävirasto on julkaissut kuulutuksen suunnittelun aloittamisesta ja maastotutkimuksista Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnittelun käynnistymisestä ja tutkimusoikeudesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta. (ratalaki 95 §, HL 62 a §)

Rataverkon haltijalla on oikeus tehdä suunnittelualueeseen kuuluvalla kiinteistöllä suunnitteluun liittyviä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (ratalaki 9 §).

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa on oikeus olla tutkimuksissa saapuvilla ja lausua mielipiteensä asiassa (ratalaki 22 § ja 9 §).

Suunnittelun edetessä tullaan myöhemmin erikseen ilmoitettavalla tavalla varaamaan tilaisuus mielipiteen ilmaisemiseen suunnitelmasta. Valmistuttuaan suunnitelma asetetaan yleisesti nähtäville, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus suunnitelmasta. (ratalaki 22 §).

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa

www.vayla.fi/tietosuoja.

Lisätietoja antaa Väyläviraston projektipäällikkö Annika Salokangas, puhelin 029 534 3264, [email protected]

Julkaistu 28.04.2020