Hyppää sisältöön

Kuulutus suunnittelun ja siihen liittyvien maastomittausten sekä maaperätutkimusten aloittamisesta: MAL Nokia ratapihan kehittäminen -hanke, ratasuunnitelma

Nähtävilläoloaika: 22.11.2021-22.12.2021

Väylävirasto aloittaa otsikon mukaisen ratasuunnitelman laatimisen tarpeellisine maastomittauksineen ja maaperätutkimuksineen. 

Nokian ratapihasta laaditaan ratalain mukainen ratasuunnitelma. Suunnittelualue sijaitsee Nokian liikennepaikalla, joka on Tampere–Pori-rataosalla. Suunnittelualue alkaa Nokian liikennepaikan koillispuolelta ja päättyy Nokian liikennepaikan lounaispuolelle. Nokian ratapihalle suunnitellaan uusi välilaituri raide- ja vaihdejärjestelyineen, uusi aseman alikäytävä, tasonvaihdot laiturille ja alikäytävään, nykyisen alikulun purku, uusi liityntäpysäköintialue radan pohjoispuolelle, Tanhuankadun parantaminen sekä jalankulun ja pyöräilyn väylä Rautatienkadulta alikäytävän kautta Tanhuankadulle ja Rounionkadulle.

Väylävirasto on julkaissut kuulutuksen 22.11.2021 suunnittelun aloittamisesta, maastomittauksista ja maaperätutkimuksista Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset. Kuulutusaika on 22.11.-22.12.2021. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnittelun käynnistymisestä ja tutkimusoikeudesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta. (ratalaki 95 §, HL 62 a §)

Rataverkon haltijalla on oikeus tehdä suunnittelualueeseen kuuluvalla kiinteistöllä suunnitteluun liittyviä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (ratalaki 9 §). 

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa on oikeus olla tutkimuksissa saapuvilla ja lausua mielipiteensä asiassa (ratalaki 22 § ja 9 §).

Suunnittelun edetessä tullaan myöhemmin erikseen ilmoitettavalla tavalla varaamaan tilaisuus mielipiteen ilmaisemiseen suunnitelmasta. Valmistuttuaan suunnitelma asetetaan yleisesti nähtäville, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus suunnitelmasta. (ratalaki 22 §).

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa 
www.vayla.fi/tietosuoja.

Lisätietoja antaa Väyläviraston projektipäällikkö Terhi Haapaniemi, 
puhelin 029 534 3809, [email protected].

Julkaistu 22.11.2021