Hyppää sisältöön

Kuulutus suunnittelun aloittamisesta: VT 19 Lapuan ohituskaistat, lisäys Jouttikallion Eritasoliittymä, Tiesuunnitelma

Nähtävilläoloaika: 20.11.2020-21.12.2020

Väylävirasto ja Lapuan kaupunki aloittavat tiesuunnitelman laatimisen tarpeellisine tutkimuksineen. 

Tiesuunnitelmassa valtatien 19 ja Patruunatehtaantien tasoliittymä korvataan Jouttikallion eritasoliittymällä. Tiesuunnitelman tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta ja sujuvuuttaa. Nykyinen tasoliittymä ei palvele elinkeinoelämän tarpeita ja raskaan liikenteen on vaikea liittyä sivusuunnasta valtatien liikennevirtaan. Tiesuunnitelmaan sisältyy tarvittavat katu-, jalankulku- ja pyöräily-yhteydet sekä linja-autopysäkit.

Kuulutus on julkaistu tietoverkossa Väyläviraston verkkosivuilla 20.11.2020.

Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnittelun käynnistymisestä ja tutkimusoikeudesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisusta (hallintolaki 62 a §). 

Suunnitelmasta vastaavalla on oikeus tehdä kiinteistöillä suunnittelutyön edellyttämiä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä LjMTL 16 §). 

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa on oikeus olla tutkimuksissa saapuvilla ja lausua mielipiteensä asiassa (LjMTL 16 § ja 27 §).

Suunnittelun edetessä tullaan myöhemmin erikseen ilmoitettavalla tavalla varaamaan tilaisuus mielipiteen ilmaisemiseen suunnitelmasta ( LjMTL 27 § ja valtioneuvoston asetus maanteistä 3 §). 

Valmistuttuaan suunnitelmat asetetaan yleisesti nähtäville, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus suunnitelmasta (LjMTL 27 § ja valtioneuvoston asetus maanteistä 3 §).

Väylävirasto ja Lapuan kaupunkin käsittelevät suunnitelman laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa www.vayla.fi/tietosuoja.

Lisätietoja antavat Väyläviraston projektipäällikkö Pasi Kivioja, puh. 0295 343 602, [email protected]
Lapuan kaupungin tekninen johtaja Anu Muurimäki puh. (06) 438 4600, [email protected] ja
Sitowise Oy:n projektipäällikkö Katja Sivonen puh. 050 320 0448, [email protected]

Väylävirasto
 

Julkaistu 20.11.2020