Hyppää sisältöön

Kuulutus suunnittelun aloittamisesta : Tasoristeysturvallisuuden parantaminen rataosuudella Ristijärvi – Hyrynsalmi, välillä Heikkisenjoki-Emäjoki; ratasuunnitelma, Ristijärvi

Nähtävilläoloaika: 28.09.2021-28.10.2021

Väylävirasto aloittaa otsikon mukaisen ratasuunnitelman laatimisen tarpeellisine tutkimuksineen.

Ratasuunnitelman suunnitelma-alue rajautuu etelässä Heikkisenjokeen ja pohjoisessa Emäjokeen. Suunnitelma-alue sisältää kaksitoista tasoristeystä. Suunnitelma-alueen sisältämät tasoristeykset ovat Kivikylä RJV/03, Tuliharju RJV/04, Ristijärvi RJV/05, Mäntymäki RJV/06, Haukila RJV/08, Romppainen RJV/09, Myllytie RJV/12, Ojamäki RJV/13, Paaso RJV/14, Kirmula RJV/15, Jokikylä RJV/16 ja Kalliokoski I RJV/18.Tuliharjun tasoristeys, Ristijärven tasoristeys, Mäntymäen tasoristeys, Romppaisen tasoristeys, Ojamäen tasoristeys, Kirnulan tasoristeys ja Kalliokoski I tasoristeys esitetään poistettavaksi. Haukilan, Kivikylän, Myllytien, Paason ja Jokikylän tasoristeykset esitetään parannettavaksi. Suunnitteluratkaisut yhteensovitetaan alueen kaavoituksen kanssa.

Väylävirasto on julkaissut kuulutuksen suunnittelun aloittamisesta ja maastotutkimuksista Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnittelun käynnistymisestä ja tutkimusoikeudesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta. (ratalaki 95 §, HL 62 a §)

Rataverkon haltijalla on oikeus tehdä suunnittelualueeseen kuuluvalla kiinteistöllä suunnitteluun liittyviä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (ratalaki 9 §).

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa on oikeus olla tutkimuksissa saapuvilla ja lausua mielipiteensä asiassa (ratalaki 22 § ja 9 §).

Suunnittelun edetessä tullaan myöhemmin erikseen ilmoitettavalla tavalla varaamaan tilaisuus mielipiteen ilmaisemiseen suunnitelmasta. Valmistuttuaan suunnitelma asetetaan yleisesti nähtäville, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus suunnitelmasta. (ratalaki 22 §).

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa

www.vayla.fi/tietosuoja.

Lisätietoja antaa Väyläviraston projektipäällikkö Vesa Pakarinen, puhelin 029533149 [email protected]

Julkaistu 28.09.2021