Hyppää sisältöön

Kuulutus suunnittelun aloittamisesta: Tasoristeysturvallisuuden parantaminen rataosuudella Pori-Mäntyluoto, tasoristeykset välillä Rantakulmantie–Uudenniityntie; ratasuunnitelma, Pori

Väylävirasto aloittaa otsikon mukaisen ratasuunnitelman laatimisen tarpeellisine tutkimuksineen.

Ratasuunnitelman tavoitteena on tasoristeysturvallisuuden parantaminen Pori–Mäntyluoto-rataosalla. Ratasuunnitelma sisältää nykyisten tasoristeysten parantamisen tai poistamisen sekä tarvittavien korvaavien tieyhteyksien järjestämisen.

Suunnittelualue sijaitsee Pori–Mäntyluoto-rataosalla välillä Rantakulmantie–Uudenniityntie. Pituudeltaan suunnittelualue on noin 2,2 kilometriä ja se käsittää rata-alueen lisäksi aluetta molemmin puolin rataa siltä osin kuin korvaavien tieyhteyksien järjestely vaatii.

Väylävirasto on julkaissut kuulutuksen suunnittelun aloittamisesta ja maastotutkimuksista Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnittelun käynnistymisestä ja tutkimusoikeudesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta. (ratalaki 95 §, HL 62 a §)

Rataverkon haltijalla on oikeus tehdä suunnittelualueeseen kuuluvalla kiinteistöllä suunnitteluun liittyviä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (ratalaki 9 §).

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa on oikeus olla tutkimuksissa saapuvilla ja lausua mielipiteensä asiassa (ratalaki 22 § ja 9 §).

Suunnittelun edetessä tullaan myöhemmin erikseen ilmoitettavalla tavalla varaamaan tilaisuus mielipiteen ilmaisemiseen suunnitelmasta. Valmistuttuaan suunnitelma asetetaan yleisesti nähtäville, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus suunnitelmasta. (ratalaki 22 §).

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa
www.vayla.fi/tietosuoja.

Lisätietoja antaa Väyläviraston projektipäällikkö Mikko Heiskanen, puhelin 029 534 3808, [email protected].

Julkaistu 25.05.2022