Hyppää sisältöön

Kuulutus suunnittelun aloittamisesta: Tasoristeysturvallisuuden parantaminen rataosuudella Jyväskylä–Pieksämäki, ratasuunnitelma; Pieksämäki

Nähtävilläoloaika: 19.10.2022-18.11.2022

Nähtävillä oloaika: 19.10.2022-18.11.2022

Väylävirasto aloittaa otsikon mukaisen ratasuunnitelman laatimisen tarpeellisine tutkimuksineen. 

Tavoitteena on tasoristeysturvallisuuden parantaminen poistamalla tasoristeyksiä Pieksämäen kaupungin alueelta. Poistettavaksi esitettävät tasoristeykset ovat Kylmämäki (Venetmäentie), Ristimäki (Ristimäentie), Hietamäki (Hietamäentie) ja Palokintie.
Tasoristeysten poistoja varten suunnitellaan uudet korvaavat tieyhteydet tai alikulku-/ylikulkusillat.

Väylävirasto on julkaissut kuulutuksen suunnittelun aloittamisesta ja maastotutkimuksista Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnittelun käynnistymisestä ja tutkimusoikeudesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta. (ratalaki 95 §, HL 62 a §)

Rataverkon haltijalla on oikeus tehdä suunnittelualueeseen kuuluvalla kiinteistöllä suunnitteluun liittyviä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (ratalaki 9 §). 

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa on oikeus olla tutkimuksissa saapuvilla ja lausua mielipiteensä asiassa (ratalaki 22 § ja 9 §).

Suunnittelun edetessä tullaan myöhemmin erikseen ilmoitettavalla tavalla varaamaan tilaisuus mielipiteen ilmaisemiseen suunnitelmasta. Valmistuttuaan suunnitelma asetetaan yleisesti nähtäville, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus suunnitelmasta. (ratalaki 22 §).

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa 
www.vayla.fi/tietosuoja.

Lisätietoja antaa Väyläviraston projektipäällikkö Maija Lavapuro, puhelin 029 534 3382, [email protected]

Julkaistu 19.10.2022