Hyppää sisältöön

Kuulutus suunnittelun aloittamisesta : Tasoristeysjärjestelyt, Törmäntie-Saarukantie, ratasuunnitelma; Tornio

Väylävirasto aloittaa otsikon mukaisen ratasuunnitelman laatimisen tarpeellisine tutkimuksineen. 

Suunnitelma sisältää 13 nykyistä tasoristeystä. Suunnitelmassa esitetään parannettavat ja purettavat tasoristeykset. Mikäli jokin tasoristeys joudutaan poistamaan, esitetään korvaava tieyhteys. Tasoristeykset suunnitellaan nykyisten määräysten ja ohjeiden mukaisiksi. Suunnittelu koskee seuraavia tasoristeyksiä: Törmäntie TOR/16, Hopiantie TOR/17, Särkinäräntie TOR/19, Utintie TOR/22, Istonkuja TOR/25, Vojakkalan pysäkkitie TOR/28, Raantaustantie TOR/34, Kalliontie TOR/38, Förstäntie TOR/39, Mellasalontie TOR/43, Niskala TOR/50, Kiviniemi TOR/51 ja Saarukantie TOR/52.

Väylävirasto on julkaissut kuulutuksen suunnittelun aloittamisesta ja maastotutkimuksista. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnittelun käynnistymisestä ja tutkimusoikeudesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta. (ratalaki 95 §, HL 62 a §)

Rataverkon haltijalla on oikeus tehdä suunnittelualueeseen kuuluvalla kiinteistöllä suunnitteluun liittyviä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (ratalaki 9 §). 

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa on oikeus olla tutkimuksissa saapuvilla ja lausua mielipiteensä asiassa (ratalaki 22 § ja 9 §).

Suunnittelun edetessä tullaan myöhemmin erikseen ilmoitettavalla tavalla varaamaan tilaisuus mielipiteen ilmaisemiseen suunnitelmasta. Valmistuttuaan suunnitelma asetetaan yleisesti nähtäville, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus suunnitelmasta. (ratalaki 22 §).

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa 
www.vayla.fi/tietosuoja.

Lisätietoja antaa Väyläviraston projektipäällikkö Juhan Tyrväinen, puhelin 029 534 3891, [email protected]

Julkaistu 25.01.2023