Hyppää sisältöön

Kuulutus suunnittelun aloittamisesta: Raakapuun kuormauspaikka, ratasuunnitelma, Seinäjoki

Nähtävilläoloaika: 29.04.2021-31.05.2021

Väylävirasto aloittaa otsikon mukaisen ratasuunnitelman laatimisen tarpeellisine tutkimuksineen. 

Ratasuunnitelma koskee Seinäjoen kaupungin alueelle rakennettavaa puunkuormauspaikkaa. Ratasuunnitelman tavoitteena on raakapuun kuormauksen edellytysten parantaminen. Suunnittelualue nykyisellä Seinäjoki–Haapamäki -rataosalla ulottuu Parkano–Seinäjoki -radalta noin neljän kilometrin päähän Haapamäen suuntaan. Suunniteltava puunkuormausalue sijoittuu Palonevan alueelle Haapamäki–Seinäjoki -rataosan eteläpuolelle. 

Puunkuormauspaikalle suunnitellaan uudet puunkuormausraiteet ja tieyhteydet radan pohjoispuolelta. Suunniteltava uusi liikennepaikka sijoittuu Syrjämäen alueelle Seinäjoki–Haapamäki -radan pohjoispuolelle. Haapamäki-Seinäjoki -rataosuus suunnitellaan sähköistettäväksi puunkuormauspaikalta Tampere-Seinäjoki -rataosalle ja suunnitellaan tarvittavat turvalaitemuutokset.

Väylävirasto on julkaissut kuulutuksen suunnittelun aloittamisesta ja maastotutkimuksista. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnittelun käynnistymisestä ja tutkimusoikeudesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta. (ratalaki 95 §, HL 62 a §)

Rataverkon haltijalla on oikeus tehdä suunnittelualueeseen kuuluvalla kiinteistöllä suunnitteluun liittyviä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (ratalaki 9 §). 

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa on oikeus olla tutkimuksissa saapuvilla ja lausua mielipiteensä asiassa (ratalaki 22 § ja 9 §).

Suunnittelun edetessä tullaan myöhemmin erikseen ilmoitettavalla tavalla varaamaan tilaisuus mielipiteen ilmaisemiseen suunnitelmasta. Valmistuttuaan suunnitelma asetetaan yleisesti nähtäville, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus suunnitelmasta. (ratalaki 22 §).

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa www.vayla.fi/tietosuoja.

Lisätietoja antaa Väyläviraston projektipäällikkö Vesa Pakarinen, puhelin 029 534 3149, [email protected]

Julkaistu 29.04.2021