Hyppää sisältöön

Kuulutus suunnittelun aloittamisesta: Pesiökylän raakapuun kuormauspaikka, ratasuunnitelma, Suomussalmi

Nähtävilläoloaika: 21.10.2020-20.11.2020

Väylävirasto aloittaa otsikon mukaisen ratasuunnitelman laatimisen tarpeellisine tutkimuksineen.

Hankkeen tavoitteena on parantaa elinkeinoelämän kilpailukykyä ja toimintavarmuutta. Rata on tärkeä väylä raakapuun hankintaan. Nykyinen raakapuun kuormauspaikka Ämmänsaaressa on liian pieni sekä sijoittuu asutuksen välittömään läheisyyteen.

Suunnitelma-alue alkaa noin 0,5 km Pesiölkylän liikennepaikan eteläpuolelta ja ulottuu noin 1 km Ämmänsaaren ja 1,5 km Taivalkosken suuntaan Pesiökylän liikennepaikalta. Suunnitelmassa tarkastellaan tasoristeyksien Pesiökylä ja Venja Niemi poistoja ja tai muutoksia. Ratasuunnitelmassa huomioidaan Hiidenjoen ratasillan ja Pesiölahden ylikulkusillan uusimisen tai korjauksien vaikutukset ratasuunnitelman edellyttämällä tarkkuudella

Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnittelun käynnistymisestä ja tutkimusoikeudesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta. (ratalaki 95 §, HL 62 a §)

Rataverkon haltijalla on oikeus tehdä suunnittelualueeseen kuuluvalla kiinteistöllä suunnitteluun liittyviä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (ratalaki 9 §). 

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa on oikeus olla tutkimuksissa saapuvilla ja lausua mielipiteensä asiassa (ratalaki 22 § ja 9 §).

Suunnittelun edetessä tullaan myöhemmin erikseen ilmoitettavalla tavalla varaamaan tilaisuus mielipiteen ilmaisemiseen suunnitelmasta. Valmistuttuaan suunnitelma asetetaan yleisesti nähtäville, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus suunnitelmasta. (ratalaki 22 §).

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa www.vayla.fi/tietosuoja.

Lisätietoja antaa Väyläviraston projektipäällikkö Jarno Viljakainen, puhelin 029 534 3812, [email protected]

Julkaistu 21.10.2020