Hyppää sisältöön

Kuulutus suunnittelun aloittamisesta: Oulun henkilöratapiha, ratasuunnitelma; Oulu

Nähtävilläoloaika: 30.08.2022-29.09.2022

Väylävirasto aloittaa otsikon mukaisen ratasuunnitelman laatimisen tarpeellisine tutkimuksineen.

Suunnittelualue sijoittuu pääosin Oulun liikennepaikan osalle Oulu Asema, noin kilometrivälille 751+600 - 753+300.

Hankkeessa suunnitellaan uusi välilaituri, nykyisen reunalaiturin jatkaminen, nykyisen välilaiturin korottaminen sekä autovaunujen lastauslaiturin siirto.  Laitureille suunnitellaan uudet yhteydet uusien alikulkujen kautta. Suunnittelu sisältää tarvittavien raideyhteyksien, kulkuyhteyksien, sisältäen myös katuyhteydet ja teknisten järjestelmien suunnittelun. Suunnitelma yhteensovitetaan alueen maankäytön kehittämishankkeiden kanssa.

Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnittelun käynnistymisestä ja tutkimusoikeudesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta. (ratalaki 95 §, HL 62 a §)

Rataverkon haltijalla on oikeus tehdä suunnittelualueeseen kuuluvalla kiinteistöllä suunnitteluun liittyviä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (ratalaki 9 §).

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa on oikeus olla tutkimuksissa saapuvilla ja lausua mielipiteensä asiassa (ratalaki 22 § ja 9 §).

Suunnittelun edetessä tullaan myöhemmin erikseen ilmoitettavalla tavalla varaamaan tilaisuus mielipiteen ilmaisemiseen suunnitelmasta. Valmistuttuaan suunnitelma asetetaan yleisesti nähtäville, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus suunnitelmasta. (ratalaki 22 §).

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa

www.vayla.fi/tietosuoja.

Lisätietoja antaa Väyläviraston projektipäällikkö Jarno Viljakainen, puhelin 029 534 3812, [email protected]

Julkaistu 30.08.2022