Hyppää sisältöön

Kuulutus suunnittelun aloittamisesta: Mt 8950 Joukokyläntien parantaminen välillä Pesiönrannantie–valtatie 5, tiesuunnitelma; Suomussalmi

Nähtävilläoloaika: 05.08.2021-06.09.2021

Väylävirasto aloittaa otsikon mukaisen tiesuunnitelman laatimisen tarpeellisine tutkimuksineen. 


Tiesuunnitelma koskee Suomussalmen kunnan alueella sijaitsevan mt 8950 Joukokyläntien liikenneturvallisuuden sekä välityskyvyn parantamista välillä Pesiönrannantie–valtatie 5 risteys. Tavoitteena on tuottaa riittävä hallinnollinen suunnitelma kaavailtujen toimenpiteiden toteuttamiseksi.


Kuulutus on julkaistu tietoverkossa Väyläviraston verkkosivuilla 5.8.2021.


Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnittelun käynnistymisestä ja tutkimusoikeudesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisusta (hallintolaki 62 a §). 


Suunnitelmasta vastaavalla on oikeus tehdä kiinteistöillä suunnittelutyön edellyttämiä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä LjMTL 16 §). 


Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa on oikeus olla tutkimuksissa saapuvilla ja lausua mielipiteensä asiassa (LjMTL 16 § ja 27 §).


Suunnittelun edetessä tullaan myöhemmin erikseen ilmoitettavalla tavalla varaamaan tilaisuus mielipiteen ilmaisemiseen suunnitelmasta ( LjMTL 27 § ja valtioneuvoston asetus maanteistä 3 §). 


Valmistuttuaan suunnitelmat asetetaan yleisesti nähtäville, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus suunnitelmasta (LjMTL 27 §).

Väylävirasto käsittelee suunnitelman laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa www.vayla.fi/tietosuoja.

Lisätietoja antaa Väyläviraston projektipäällikkö Vesa Pakarinen, puhelin 029 534 3149, [email protected]


Väylävirasto
 

Julkaistu 05.08.2021