Hyppää sisältöön

Kuulutus suunnittelun aloittamisesta: Mt 484 Pyhäseläntien jk+pp-tie, Joensuu, tiesuunnitelma

Nähtävilläoloaika: 27.01.2021-26.02.2021

Väylävirasto aloittaa tiesuunnitelman laatimisen tarpeellisine tutkimuksineen. 


Tiesuunnitelmassa laaditaan suunnitelmat uudelle jalkakäytävälle ja pyörätielle noin 1,5 kilometrin matkalle maantien 484 Pyhäseläntien varteen välille Sähkötie-Hammasjärventie. Hammaslahden keskustassa olevan maantien 484 kiertoliittymän toiminnallisuus varmistetaan.

Väylävirasto on kehittämässä Joensuun Hammaslahden liikennepaikan raakapuun kuormausalueen käyttöä, mikä tulee kasvattamaan raskaan liikenteen määrää Hammaslahden keskustassa ja valtatien liittymässä. 

Kuulutus on julkaistu tietoverkossa Väyläviraston verkkosivuilla 27.1.2021.

Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnittelun käynnistymisestä ja tutkimusoikeudesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisusta (hallintolaki 62 a §). 

Suunnitelmasta vastaavalla on oikeus tehdä kiinteistöillä suunnittelutyön edellyttämiä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä LjMTL 16 §). 

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa on oikeus olla tutkimuksissa saapuvilla ja lausua mielipiteensä asiassa (LjMTL 16 § ja 27 §).

Suunnittelun edetessä tullaan myöhemmin erikseen ilmoitettavalla tavalla varaamaan tilaisuus mielipiteen ilmaisemiseen suunnitelmasta (LjMTL 27 § ja valtioneuvoston asetus maanteistä 3 §). 

Valmistuttuaan suunnitelmat asetetaan yleisesti nähtäville, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus suunnitelmasta (LjMTL 27 §).

Väylävirasto käsittelee suunnitelman laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa vayla.fi/tietoa-meista/yhteystiedot/tietosuoja.

Lisätietoja antaa Väylävirasto Jetro Matilainen, puh. 050 - 505 1513, [email protected] 


Väylävirasto
 

Julkaistu 27.01.2021