Hyppää sisältöön

Kuulutus suunnittelun aloittamisesta: Kemi–Pajusaari raideyhteyden lakkauttaminen, ratasuunnitelma, Kemi

Väylävirasto aloittaa otsikon mukaisen ratasuunnitelman laatimisen tarpeellisine tutkimuksineen.

Ratasuunnitelman tavoitteena on nykyisen Kemi–Pajusaari raideyhteyden lakkauttaminen Väyläviraston alueella. Ratasuunnitelma sisältää ratarakenteiden ja nykyisten tasoristeysten kansirakenteiden ja varoituslaitteiden purkamisen, radan ylittävien katujen ja jalankulun ja pyöräilyn yhteyksien parantamisen purettavien tasoristeysten kohdilla sekä tarvittavan ympäristön ennallistamisen.

Suunnittelualue sijaitsee Kemi–Pajusaari-radan välillä Lapintie–Sahansaari. Lisäksi suunnittelualueeseen kuuluu Kemin kaupungin alueella sijaitseva raide R592 välillä Pajusaarentie–Sahansaari. Pituudeltaan suunnittelualue on noin 2,5 kilometriä ja se käsittää rata-alueen lisäksi Kemin kaupungin omistamalle maa-alueelle sijoittuvan raiteen alueen.

Väylävirasto on julkaissut kuulutuksen suunnittelun aloittamisesta ja maastotutkimuksista Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnittelun käynnistymisestä ja tutkimusoikeudesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta. (ratalaki 95 §, HL 62 a §)

Rataverkon haltijalla on oikeus tehdä suunnittelualueeseen kuuluvalla kiinteistöllä suunnitteluun liittyviä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (ratalaki 9 §). 

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa on oikeus olla tutkimuksissa saapuvilla ja lausua mielipiteensä asiassa (ratalaki 22 § ja 9 §).

Suunnittelun edetessä tullaan myöhemmin erikseen ilmoitettavalla tavalla varaamaan tilaisuus mielipiteen ilmaisemiseen suunnitelmasta. Valmistuttuaan suunnitelma asetetaan yleisesti nähtäville, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus suunnitelmasta. (ratalaki 22 §).

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa 
www.vayla.fi/tietosuoja.

Lisätietoja antaa Väyläviraston projektipäällikkö Vesa Pakarinen, puhelin 029 534 3149, [email protected]


 

Julkaistu 12.07.2022