Hyppää sisältöön

Kuulutus suunnittelun aloittamisesta: Hyrynsalmen rautatieliikennepaikka, tasoristeysjärjestelyt, ratasuunnitelma; Hyrynsalmi

Nähtävilläoloaika: 28.07.2021-27.08.2021

Väylävirasto aloittaa otsikon mukaisen ratasuunnitelman laatimisen tarpeellisine tutkimuksineen. 

Suunnitelma-alue sijaitsee Hyrynsalmen rautatieliikennepaikan ympäristössä, rataosalla Kontiomäki-Pesiökylä. 

Ratasuunnitelma sisältää kolmen tasoristeyksen turvallisuuden parantamisen suunnitelmat (Hiihtolatu HYS /06, Hyrynsalmi kuormausalue HYS /07, Hyrynsalmi Berliini HYS /08), Kajaani-Hyrynsalmentien alikulkusillan uusimisen ja uudelleensijoittamiseen liittyvän suunnittelun, alikulkusillan uusimiseen liittyvien teiden suunnittelun sekä latu- ja moottorikelkkareittien uudelleenlinjauksen. 

Väylävirasto on julkaissut kuulutuksen suunnittelun aloittamisesta ja maastotutkimuksista Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnittelun käynnistymisestä ja tutkimusoikeudesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta (ratalaki 95 §, HL 62 a §).

Rataverkon haltijalla on oikeus tehdä suunnittelualueeseen kuuluvalla kiinteistöllä suunnitteluun liittyviä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (ratalaki 9 §). 

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa on oikeus olla tutkimuksissa saapuvilla ja lausua mielipiteensä asiassa (ratalaki 22 § ja 9 §).

Suunnittelun edetessä tullaan myöhemmin erikseen ilmoitettavalla tavalla varaamaan tilaisuus mielipiteen ilmaisemiseen suunnitelmasta. Valmistuttuaan suunnitelma asetetaan yleisesti nähtäville, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus suunnitelmasta (ratalaki 22 §).

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa www.vayla.fi/tietosuoja.

Lisätietoja antaa Väyläviraston projektipäällikkö Vesa Pakarinen, puhelin 029 534 3149, [email protected]
 

Julkaistu 28.07.2021