Hyppää sisältöön

Kuulutus suunnitelman nähtäville asettamisesta: Uusi liikennepaikka, ratasuunnitelma, Ii

Nähtävilläoloaika: 23.03.2021-22.04.2021

Väylävirasto on laatinut ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman: Uusi liikennepaikka, ratasuunnitelma, Ii

Ratasuunnitelman tavoitteena on mahdollistaa uuden liikennepaikan rakentaminen Iin kuntaan, Lähessuolle, junaliikenteen kohtauspaikaksi. Liikennepaikan rakentaminen lisää rataosan kapasiteettia, jolla pyritään vastaamaan elinkeinoelämän kuljetuksien tarpeisiin. Suunnittelualue sijaitsee Oulu- Laurila -rataosalla, Oulu-Kemi kmv 797+700 – 799+325.

Lähin olemassa oleva tasoristeys suunnittelukohteen pohjoispuolella on Keihäskankaan tasoristeys km 800+230 (yksityistie).

Hankkeen rataan kohdistuvat toimenpiteet kohdistuvat sekä rautatiealueelle, että radan viereisille kiinteistöille. Kohtausraiteen lisäksi hankkeen puitteissa rakennetaan tarvittavat huoltotiet. Hankealueen maanomistajat ovat Väylävirasto ja yksityiset tahot.

Uusi liikennepaikka, ratasuunnitelma, Ii pidetään yleisesti nähtävänä sähköisenä Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset yllä ilmoitetun ajan. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnitelman nähtäville asettamisesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta (hallintolaki 62 a §). 

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla, sekä niillä joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma vaikuttaa on mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta. Muistutukset on toimitettava Väylävirastoon [email protected] ennen nähtävänä oloajan päättymistä. Muistutukseen on liitettävä asian asianumero VÄYLÄ/4874/04.01.01/2020. (ratalaki 22 §).

Nähtävillä oleva aineisto:
Suunnitelma-aineisto löytyy hankkeen nettisivuilta https://vayla.fi/fi/uusi-liikennepaikka-ratasuunnitelma-ii

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Väylävirastossa projektipäällikkö Eero Virtanen, puhelin 029 534 3017 ja [email protected] 

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa www.vayla.fi/tietosuoja.


Väylävirasto
 

Julkaistu 23.03.2021