Hyppää sisältöön

Kuulutus suunnitelman nähtäville asettamisesta: Tirkkosen tasoristeyksen poisto ja maantien 15270 lakkauttaminen, Mikkeli

Nähtävilläoloaika: 09.11.2021-08.12.2021

Väylävirasto on laatinut liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) mukaisen tiesuunnitelman Tirkkosen tasoristeyksen poisto ja maantien 15270 lakkauttaminen, Mikkeli.

Tiesuunnitelma koskee Tirkkosen tasoristeyksen (rata-km 352+839) poistamista sekä maantien 15270 lakkauttamista. Suunnittelualue sijaitsee Mikkelin kaupungin alueella, Kouvola - Pieksämäki rataosalla. Suunnitelman tavoitteena on tasoristeysturvallisuuden parantaminen. 

Tirkkosen tasoristeyksen poisto ja maantien 15270 lakkauttaminen, Mikkeli pidetään yleisesti nähtävänä sähköisenä Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset yllä ilmoitetun ajan. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnitelman nähtäville asettamisesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta (hallintolaki 62 a §). 

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla, sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma vaikuttaa on mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta. Muistutukset on toimitettava Väylävirastoon [email protected] ennen nähtävänä oloajan päättymistä. Muistutukseen on liitettävä asian asianumero VÄYLÄ/2681/04.01.01/2021. (LjMTL 27 §).

Nähtävillä oleva aineisto:
Suunnitelma-aineisto  (aineisto poistetaan nähtävilläoloajan päätyttyä)

Lisätietoja antaa Väyläviraston projektipäällikkö Aki Hämäläinen,
puh. 029 534 3150, [email protected] 
Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa 
www.vayla.fi/tietosuoja.


Väylävirasto 
 

Julkaistu 09.11.2021