Hyppää sisältöön

Kuulutus suunnitelman nähtäville asettamisesta : Tiesuunnitelma pt 484 Pyhäseläntien jk + pp-tie, Joensuu

Nähtävilläoloaika: 10.01.2022-09.02.2022

Väylävirasto on laatinut liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) mukaisen tiesuunnitelman Mt 484 Pyhäseläntien jk+pp-tie, Joensuu.

Kuulutus on julkaistu tietoverkossa Väyläviraston verkkosivuilla 10.1.2022 osoitteessa https://vayla.fi/tietoa-meista/ajankohtaista/kuulutukset Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnitelman nähtäville asettamisesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta (hallintolaki 62 a §)

Suunnitelma pidetään yleisesti nähtävänä 10.1.2022–9.2.2022 välisen ajan Väyläviraston tietoverkossa 

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa, on mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta. Muistutukset on toimitettava Väylävirastolle ennen nähtävänäoloajan päättymistä (LjMTL 27 §) osoitteeseen Kirjaamo Väylävirasto PL 33 00521 HELSINKI tai sähköpostilla [email protected] Muistutukseen on liitettävä asian asianumero VÄYLÄ/2457/04.01.01/2021.

Väylävirasto käsittelee tiesuunnitelman laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa
https://vayla.fi/tietoa-meista/yhteystiedot/tietosuoja

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Väylävirasto, Projektien toteutus Jetro Matilainen, puh. 050 505 1513, [email protected]

Väylävirasto

 

Julkaistu 10.01.2022