Hyppää sisältöön

Kuulutus suunnitelman nähtäville asettamisesta: Tasoristeysturvallisuuden parantaminen välillä Miettunen-Seipiö, ratasuunnitelma, Ii

Nähtävilläoloaika: 23.11.2022-23.12.2022

Väylävirasto on laatinut ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman: Tasoristeysturvallisuuden parantaminen välillä Miettunen-Seipiö, ratasuunnitelma, Ii

Hankkeen tavoitteena on parantaa radan tasoristeysturvallisuutta sekä varmistaa häiriöttömien kuljetusten mahdollistaminen rautatiellä. 

Hankkeessa 6 tasoristeystä poistetaan ja liikenne ohjataan olemassa olevien tai rakennettavien korvaavien uusien tieyhteyksien kautta, lukuun ottamatta Karisuon tasoristeystä, joka poistetaan rakentamalla tasoristeyksen kohdalle Valkolantien alikulkusilta.

Tasoristeysturvallisuuden parantaminen välillä Miettunen-Seipiö, ratasuunnitelma, Ii pidetään yleisesti nähtävänä sähköisenä Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset yllä ilmoitetun ajan. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnitelman nähtäville asettamisesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta (hallintolaki 62 a §). 

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla, sekä niillä joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma vaikuttaa on mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta. Muistutukset on toimitettava Väylävirastoon [email protected] ennen nähtävänä oloajan päättymistä. Muistutukseen on liitettävä asian asianumero VÄYLÄ/4969/04.01.01/2021. (ratalaki 22 §).

Nähtävillä oleva aineisto:
https://vayla.sharefile.eu/d-s7f46c4a2ebfa4d1a888cc8d092b3deb2

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Väylävirastossa projektipäällikkö Jarno Viljakainen, puhelin 029 534 3812 ja [email protected] 

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa 
www.vayla.fi/tietosuoja.


Väylävirasto


 

Julkaistu 23.11.2022