Hyppää sisältöön

Kuulutus suunnitelman nähtäville asettamisesta: Tasoristeysturvallisuuden parantaminen välillä Halluajärvi-Horsma, ratasuunnitelma, Simo

Nähtävilläoloaika: 22.11.2022-22.12.2022

Väylävirasto on laatinut ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman: Tasoristeysturvallisuuden parantaminen välillä Halluajärvi-Horsma, ratasuunnitelma, Simo

Hankkeen tavoitteena on parantaa radan tasoristeysturvallisuutta sekä varmistaa häiriöttömien kuljetusten mahdollistaminen rautatiellä. 

Hankkeessa vartioimattomia tasoristeyksiä poistetaan tai parannetaan ja liikenne ohjataan olemassa olevien tai rakennettavien korvaavien uusien tieyhteyksien kautta.

Tasoristeysturvallisuuden parantaminen välillä Halluajärvi-Horsma, ratasuunnitelma, Simo pidetään yleisesti nähtävänä sähköisenä Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset yllä ilmoitetun ajan. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnitelman nähtäville asettamisesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta (hallintolaki 62 a §). 

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla, sekä niillä joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma vaikuttaa on mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta. Muistutukset on toimitettava Väylävirastoon [email protected] ennen nähtävänä oloajan päättymistä. Muistutukseen on liitettävä asian asianumero VÄYLÄ/4970/04.01.01/2021. (ratalaki 22 §).

Nähtävillä oleva aineisto:
Suunnitelma-aineisto 
https://vayla.sharefile.eu/d-sf47259414184474cbeee330e5f8296f5  


Lisätietoja suunnitelmasta antaa Väylävirastossa projektipäällikkö Jarno Viljakainen, puhelin 029 534 3812 ja [email protected] 

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa 
www.vayla.fi/tietosuoja.


Väylävirasto

Julkaistu 22.11.2022