Hyppää sisältöön

Kuulutus suunnitelman nähtäville asettamisesta: Tasoristeysturvallisuuden parantaminen rataosuudella Ristijärvi–Hyrynsalmi, välillä Heikkisenjoki–Emäjoki, ratasuunnitelma, Ristijärvi

Nähtävilläoloaika: 29.06.2022-29.07.2022

Väylävirasto on laatinut ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman: Tasoristeysturvallisuuden parantaminen rataosuudella Ristijärvi–Hyrynsalmi, välillä Heikkisenjoki–Emäjoki, ratasuunnitelma, Ristijärvi

Alkuperäinen kuulutus on julkaistu 6.6.2022. Kuulutus julkaistaan uudelleen 29.6.2022 ja laitetaan nähtäville myös kunnan ilmoitustaululle. Suunnitelma-aineiston sisältöön ei ole tullut muutoksia. 

Hankkeessa on tarkoitus parantaa tasoristeysten näkemäalueita ja 
odotustasanteita sekä turvallisuussyistä poistaa vartioimattomia tasoristeyksiä.

Ratasuunnitelman suunnitelma-alue rajautuu etelässä Heikkisenjokeen ja pohjoisessa Emäjokeen. Suunnitelma-alue sisältää kaksitoista tasoristeystä. Suunnitelma-alueen sisältämät tasoristeykset ovat Kivikylä RJV/03, Tuliharju RJV/04, Ristijärvi RJV/05, Mäntymäki RJV/06, Haukila RJV/08, Romppainen RJV/09, Myllytie RJV/12, Ojamäki RJV/13, Paaso RJV/14, Kirnula RJV/15, Jokikylä RJV/16 ja Kalliokoski I RJV/18.

Tasoristeysturvallisuuden parantaminen rataosuudella Ristijärvi–Hyrynsalmi, välillä Heikkisenjoki–Emäjoki, ratasuunnitelma, Ristijärvi pidetään yleisesti nähtävänä sähköisenä Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset yllä ilmoitetun ajan. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnitelman nähtäville asettamisesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta (hallintolaki 62 a §). 

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla, sekä niillä joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma vaikuttaa on mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta. Muistutukset on toimitettava Väylävirastoon [email protected] ennen nähtävänä oloajan päättymistä. Muistutukseen on liitettävä asian asianumero VÄYLÄ/4829/04.01.01/2021. (ratalaki 22 §).

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Väylävirastossa projektipäällikkö Vesa Pakarinen, puhelin 029 534 3149, [email protected].

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa 
www.vayla.fi/tietosuoja.

Väylävirasto

Julkaistu 29.06.2022