Hyppää sisältöön

Kuulutus suunnitelman nähtäville asettamisesta: Tasoristeysturvallisuuden parantaminen rataosuudella Kontiomäki–Ristijärvi, välillä Laajanjoki–Heikkisenjoki, ratasuunnitelma; Paltamo, Ristijärvi

Nähtävilläoloaika: 06.06.2022-06.07.2022

Väylävirasto on laatinut ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman: Tasoristeysturvallisuuden parantaminen rataosuudella Kontiomäki–Ristijärvi, välillä Laajanjoki–Heikkisenjoki, ratasuunnitelma; Paltamo, Ristijärvi

Hankkeessa on tarkoitus parantaa tasoristeysten näkemäalueita ja odotustasanteita sekä turvallisuussyistä poistaa vartioimattomia tasoristeyksiä.

Ratasuunnitelman suunnitelma-alue rajautuu etelässä Paltamon kunnan alueella Laajanjokeen ja pohjoisessa Ristijärven kunnan alueella Heikkisenjokeen. Suunnitelma-alue sisältää viisi tasoristeystä. Suunnitelma-alueen sisältämät tasoristeykset ovat Mannispuro KON4/20, Saukkovaara (Puistontie) KON4/21, Sipola KON4/22, Koivikko RJV/01 ja Keränen RJV/02.

Tasoristeysturvallisuuden parantaminen rataosuudella Kontiomäki–Ristijärvi, välillä Laajanjoki–Heikkisenjoki, ratasuunnitelma; Paltamo, Ristijärvi pidetään yleisesti nähtävänä sähköisenä Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset yllä ilmoitetun ajan. Asianosais-ten katsotaan saaneen tiedon suunnitelman nähtäville asettamisesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta (hallintolaki 62 a §). 

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla, sekä niillä joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma vaikuttaa on mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta. Muistutukset on toimitettava Väylävirastoon [email protected] ennen nähtävänä oloajan päättymistä. Muistutukseen on liitettävä asian asianumero VÄYLÄ/4828/04.01.01/2021. (ratalaki 22 §).

Nähtävillä oleva aineisto:
Suunnitelma-aineisto https://vayla.sharefile.eu/share/view/9a8cc813e8a64af1/focbdd60-f849-4267-8d19-39e5936a7aba

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Väylävirastossa projektipäällikkö Vesa Pakarinen, puhelin 029 534 3149, [email protected]

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa www.vayla.fi/tietosuoja.

Väylävirasto
 

Julkaistu 06.06.2022