Hyppää sisältöön

Kuulutus suunnitelman nähtäville asettamisesta: Tampereen henkilöratapihan kehittäminen, ratasuunnitelma, Tampere

Nähtävilläoloaika: 16.12.2020-15.01.2021

Väylävirasto on laatinut ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman: Tampereen henkilöratapihan kehittäminen, ratasuunnitelma, Tampere.

Hankkeessa parannetaan henkilöratapihan toimivuutta.

Tampereen henkilöratapihan kehittäminen, ratasuunnitelma, Tampere pidetään yleisesti nähtävänä sähköisenä Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset yllä ilmoitetun ajan. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnitelman nähtäville asettamisesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta (hallintolaki 62 a §). 

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla, sekä niillä joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma vaikuttaa on mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta. Muistutukset on toimitettava Väylävirastoon [email protected] ennen nähtävänä oloajan päättymistä. Muistutukseen on liitettävä asian asianumero VÄYLÄ/3533/04.01.01/2019. (ratalaki 22 §).

Nähtävillä oleva aineisto:
Suunnitelma-aineisto: 
(aineisto poistetaan nähtävillä oloajan päätyttyä)

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Väylävirastossa projektipäällikkö Jouni Juuti, puhelin 029 534 3810 ja [email protected]

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa 
www.vayla.fi/tietosuoja.


Väylävirasto
 

Julkaistu 16.12.2020