Hyppää sisältöön

Kuulutus suunnitelman nähtäville asettamisesta: Syrjäsalmen ratasilta, ratasuunnitelma, Kitee

Nähtävilläoloaika: 01.09.2021-01.10.2021

Väylävirasto on laatinut ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman: Syrjäsalmen ratasilta, ratasuunnitelma, Kitee

Hankkeen tarkoituksena on uusia nykyinen huonokuntoinen Syrjäsalmen ratasilta. Syrjäsalmen ylittävä nykyinen Syrjäsalmen ratasilta sijaitsee (Parikkala)–(Joensuu)-rataosalla ratakilometrillä 445+395. Siltakohde sijaitsee Pohjois-Karjalan maakunnan eteläosassa Kiteen kaupungin keskiosassa noin 14 kilometriä Kiteen kuntakeskuksesta lounaaseen. Tavoitteena on varmistaa sillan läpimenevä junaliikenne ja samalla poistaa sillalla oleva nopeusrajoitus. Silta uusitaan tukikerrokselliseksi betonisillaksi nykyisen ratasillan ja maantien väliin 15 m nykyisen sillan länsipuolelle. Uusi ratalinjaus aiheuttaa maanlunastustarpeita.

Syrjäsalmen ratasilta, ratasuunnitelma, Kitee pidetään yleisesti nähtävänä sähköisenä Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset yllä ilmoitetun ajan. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnitelman nähtäville asettamisesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta (hallintolaki 62 a §). 

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla, sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma vaikuttaa on mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta. Muistutukset on toimitettava Väylävirastoon [email protected] ennen nähtävänä oloajan päättymistä. Muistutukseen on liitettävä asian asianumero VÄYLÄ/5784/04.01.01/2019. (ratalaki 22 §).

Nähtävillä oleva aineisto:
Suunnitelma-aineisto (aineisto poistetaan nähtävilläoloajan päätyttyä)

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Väylävirastossa projektipäällikkö Juhan Tyrväinen, puhelin 029 534 3891 ja [email protected] 

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa www.vayla.fi/tietosuoja.


Väylävirasto
 

Julkaistu 01.09.2021