Hyppää sisältöön

Kuulutus suunnitelman nähtäville asettamisesta: Rauman seisake, ratasuunnitelma, Rauma

Nähtävilläoloaika: 07.12.2020-07.01.2021

Väylävirasto on laatinut ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman: Rauman seisake, ratasuunnitelma, Rauma

Seisake sijaitsee Leikarinpolun läheisyydessä Kokemäki-Rauma -rataosalla. Suunnitelmaan sisältyy seisakkeelle tarvittavien kulkuyhteyksien suunnittelu. 

Rauman seisake, ratasuunnitelma, Rauma pidetään yleisesti nähtävänä sähköisenä Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset yllä ilmoitetun ajan. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnitelman nähtäville asettamisesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta (hallintolaki 62 a §). 

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla, sekä niillä joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma vaikuttaa on mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta. Muistutukset on toimitettava Väylävirastoon [email protected] ennen nähtävänä oloajan päättymistä. Muistutukseen on liitettävä asian asianumero VÄYLÄ/6026/04.01.01/2019:. (ratalaki 22 §).

Nähtävillä oleva aineisto:
Suunnitelma-aineisto on ladattavissa tästä Väyläviraston linkistä: 

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Väylävirastossa projektipäällikkö Kaisa Kauhanen, puhelin 0295 34 3368 ja [email protected] 

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa 
www.vayla.fi/tietosuoja.


Väylävirasto
 

Julkaistu 07.12.2020