Hyppää sisältöön

Kuulutus suunnitelman nähtäville asettamisesta: Pasila-Riihimäki liikenteen välityskyvyn nostaminen vaihe 2 ratasuunnitelma, Järvenpää, Tuusula, Hyvinkää, Hausjärvi, Riihimäki

Nähtävilläoloaika: 03.11.2020-03.12.2020

Väylävirasto on laatinut ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman: Pasila-Riihimäki liikenteen välityskyvyn nostaminen vaihe 2 ratasuunnitelma, Järvenpää, Tuusula, Hyvinkää, Hausjärvi, Riihimäki

Ratasuunnitelmassa on esitetty aikaisemmin nähtävillä olleeseen ratasuunnitelmaan (v.2017) tarkennuksia siitä, millä meluntorjuntatoimilla ja kustannuksilla meluntorjunnalle asetetut tavoitteet voidaan hankkeessa saavuttaa.

Pasila-Riihimäki liikenteen välityskyvyn nostaminen vaihe 2 ratasuunnitelma, Järvenpää, Tuusula, Hyvinkää, Hausjärvi, Riihimäki pidetään yleisesti nähtävänä sähköisenä Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset yllä ilmoitetun ajan. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnitelman nähtäville asettamisesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta (hallintolaki 62 a §). 

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla, sekä niillä joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma vaikuttaa on mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta. Muistutukset on toimitettava Väylävirastoon [email protected] ennen nähtävänä oloajan päättymistä. Muistutukseen on liitettävä asian asianumero VÄYLÄ/868/04.01.01/2020. (ratalaki 22 §).

Nähtävillä oleva aineisto:
Suunnitelma-aineisto: https://vayla.sharefile.eu/d-scb496ec3a3541879


Lisätietoja antaa Väyläviraston projektipäällikkö Jouni Juuti, puhelin 
029 534 3810, [email protected]


Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa 
www.vayla.fi/tietosuoja.


Väylävirasto
 

Julkaistu 03.11.2020