Hyppää sisältöön

Kuulutus suunnitelman nähtäville asettamisesta: Mt 8950 Joukokyläntien parantaminen välillä Pesiönrannantie–valtatie 5, tiesuunnitelma; Suomussalmi

Nähtävilläoloaika: 13.06.2022-13.07.2022

Väylävirasto on laatinut liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) mukaisen tiesuunnitelman Mt 8950 Joukokyläntien parantaminen välillä Pesiönrannantie–valtatie 5, tiesuunnitelma; Suomussalmi.

Kuulutus on julkaistu tietoverkossa Väyläviraston verkkosivuilla 13.06.2022. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnitelman nähtäville asettamisesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta (hallinto-laki 62 a §)

Suunnitelma pidetään yleisesti nähtävänä 13.6.-13.7.2022 välisen ajan Väyläviraston tietoverkossa www.vayla.fi/kuulutukset (LjMTL 27 §). 

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa, on mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta. Muistutukset on toimitettava Väylävirastolle ennen nähtävänäoloajan päättymistä (LjMTL 27 §) osoitteeseen [email protected]. Muistutukseen on liitettävä asian asianumero VÄYLÄ/5458/04.01.01/2021.

Nähtävillä oleva aineisto:
Suunnitelma-aineisto 

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Väylävirastossa projektipäällikkö Vesa Pa-karinen, puhelin 029 534 3149, [email protected].

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa 
www.vayla.fi/tietosuoja.

Väylävirasto

Julkaistu 13.06.2022