Hyppää sisältöön

Kuulutus suunnitelman nähtäville asettamisesta: Laurila - Tornio-itäinen, ratasuunnitelma, Keminmaa, Tornio

Nähtävilläoloaika: 07.06.2022-07.07.2022


Ratasuunnitelman tavoitteena on liikennöintikustannusten pienentäminen, häiriöttömien kuljetusten mahdollistaminen sekä tasoristeysturvallisuuden parantaminen. Yhtenä tavoitteena on mahdollistaa yhtenäisen Euroopan TEN-T- ydinverkko-käytävänverkon laajentaminen.

Hanke sisältää rataosan tasoristeysturvallisuuden parantamisen suunnittelun, sähköistyksen vaatiman ristikkosillan avartamisen suunnittelun sekä Jäämerentien erikoiskuljetusreitin tutkimisen.

Laurila - Tornio-itäinen, ratasuunnitelma, Keminmaa, Tornio pidetään yleisesti nähtävänä sähköisenä Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset yllä ilmoitetun ajan. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnitelman nähtäville asettamisesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta (hallintolaki 62 a §). 

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma vaikuttaa on mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta. Muistutukset on toimitettava Väylävirastoon [email protected] ennen nähtävänä oloajan päättymistä. Muistutukseen on liitettävä asian asianumero VÄYLÄ/3670/04.01.01/2020. (ratalaki 22 §).

Nähtävillä oleva aineisto:
Suunnitelma-aineisto (aineisto poistetaan nähtävilläoloajan päätyttyä)

Lisätietoja antaa Väyläviraston projektipäällikkö Jarno Viljakainen,
puhelin 029 534 3812, [email protected]

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa 
www.vayla.fi/tietosuoja.


Väylävirasto 

 

Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksin Väylävirasto, eikä se välttämättä vastaa Euroopan Unionin mielipidettä.

Julkaistu 07.06.2022